Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

канд. юрид. наук, Чернівці ПРАВІЖНИЙ СКЛАД ТА ПРИНЦИП МАТЕРІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З другої половини минулого століття до наших днів правіж (Anspruch) [1], – ідея якого була запропонована Бернхардом Віндшайдом в монографії "Акціо римського цивільного права з ...

Продовжити читання
Магістерська робота. Свобода як категорія права

Свобода як категорія права. Магістерська робота. З М І С Т Вступ ...................................................................................................................... Розділ І. Поняття свободи в філософії та праві ............................................. Розділ ІІ. Основні функції юридичної свободи .............................................. 2.1. Загальнотеоретична характеристика функцій ...

Продовжити читання
Магістерська робота. Влада як категорія права

Влада як категорія права. Магістерська робота. З М І С Т ВСТУП ………………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ І. Інтерпретація влади у докласичній і класичній філософсько-правовій думці …..……………………………………………………….7 1. Античне юридичне мислення ……………………………..……..7 2. Середньовічна світоглядна парадигма: воля ...

Продовжити читання
Магістерська робота. Правові доктрини англо-саксонської правової системи 20 століття

Правові доктрини англо-саксонської правової системи 20 століття. Магістерська робота. Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. Передумови формування і розвитку правових доктрин англо-саксонської правової системи ХХ століття Розділ 2. Основні напрями розвитку англо-саксонської філософсько-правової думки ХХ століття

Продовжити читання
Онтологічні засади психологізації права. Магістерська робота.

Онтологічні засади психологізації права. Магістерська робота. Механізм правового регулювання суспільних відносин: онтологічні засади психологізації права Магістерська робота ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади вивчення механізму правового регулювання суспільних відносин РОЗДІЛ ІІ. Структурно-функціональний аналіз правосвідомості сучасного українського суспільства РОЗДІЛ ІІІ. Соціально-психологічна складова механізму правового регулювання суспільних відносин РОЗДІЛ IV. ...

Продовжити читання

Цінності права і право як цінність. Магістерська робота. Цінності права і право як цінність: аксіологічно-правовий аналіз ЗМІСТ ВСТУП ………………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади дослідження цінностей права і права як цінності …………………………………………………..……7 1.1. Основні поняття і принципи аксіології права ………………....7 1.2. Концептуальна зумовленість цінності права…………………20 1.3. ...

Продовжити читання
Презумпції в праві: філософсько-правовий аналіз

Презумпції в праві: філософсько-правовий аналіз МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА Презумпції в праві: філософсько-правовий аналіз   З М І С Т Вступ .......................................................................................................3 Розділ І. Онтологічна сутність презумпцій в праві .......................9 1.1. Поняття презумпції в праві............................................9 1.2. Нормативний аспект правової презумпції................19 1.3. Логічний аспект правової презумпції.........................30 Розділ ІІ.Аксіологічний ...

Продовжити читання

Інтереси і право: філософсько-правовий аналіз. Магістерська робота З М І С Т ВСТУП РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади інституалізації соціальних інтересів у праві 1.1.Інтерес в системі соціального регулювання 1.2.Інтерес як теоретико-правова категорія 1.3.Інтерес як основа інтеграції індивідів у громадянському суспільстві РОЗДІЛ ІІ. Співвідношення юридично захищенних інтересів ...

Продовжити читання

Реферат на тему: Предмет і значення логіки Мислення людини підкоряється логічним законам і протікає в логічних формах незалежно від науки логіки. Вона є лише наслідком існування певного закономірного стану речей і є його систематизоване і упорядковане відображення. ...

Продовжити читання

РЕФЕРАТ на тему: Відповіді та їх характеристика ПЛАН 1. Поняття “відповіді”, види відповідей. 2. Правила формулювання відповідей. 3. Список використаної літератури. 1. Поняття “відповіді”, види відповідей Відповідь - це судження, яке дає інформацію, про яку запитується в питанні. Основними ...

Продовжити читання