Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Магістерська робота. Свобода як категорія права

Свобода як категорія права. Магістерська робота. З М І С Т Вступ ...................................................................................................................... Розділ І. Поняття свободи в філософії та праві ............................................. Розділ ІІ. Основні функції юридичної свободи .............................................. 2.1. Загальнотеоретична характеристика функцій ...

Продовжити читання
Магістерська робота. Влада як категорія права

Влада як категорія права. Магістерська робота. З М І С Т ВСТУП ………………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ І. Інтерпретація влади у докласичній і класичній філософсько-правовій думці …..……………………………………………………….7 1. Античне юридичне мислення ……………………………..……..7 2. Середньовічна світоглядна парадигма: воля ...

Продовжити читання
Магістерська робота. Правові доктрини англо-саксонської правової системи 20 століття

Правові доктрини англо-саксонської правової системи 20 століття. Магістерська робота. Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. Передумови формування і розвитку правових доктрин англо-саксонської правової системи ХХ століття Розділ 2. Основні напрями розвитку англо-саксонської філософсько-правової думки ХХ століття

Продовжити читання
Онтологічні засади психологізації права. Магістерська робота.

Онтологічні засади психологізації права. Магістерська робота. Механізм правового регулювання суспільних відносин: онтологічні засади психологізації права Магістерська робота ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади вивчення механізму правового регулювання суспільних відносин РОЗДІЛ ІІ. Структурно-функціональний аналіз правосвідомості сучасного українського суспільства РОЗДІЛ ІІІ. Соціально-психологічна складова механізму правового регулювання суспільних відносин РОЗДІЛ IV. ...

Продовжити читання

Цінності права і право як цінність. Магістерська робота. Цінності права і право як цінність: аксіологічно-правовий аналіз ЗМІСТ ВСТУП ………………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади дослідження цінностей права і права як цінності …………………………………………………..……7 1.1. Основні поняття і принципи аксіології права ………………....7 1.2. Концептуальна зумовленість цінності права…………………20 1.3. ...

Продовжити читання
Презумпції в праві: філософсько-правовий аналіз

Презумпції в праві: філософсько-правовий аналіз МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА Презумпції в праві: філософсько-правовий аналіз   З М І С Т Вступ .......................................................................................................3 Розділ І. Онтологічна сутність презумпцій в праві .......................9 1.1. Поняття презумпції в праві............................................9 1.2. Нормативний аспект правової презумпції................19 1.3. Логічний аспект правової презумпції.........................30 Розділ ІІ.Аксіологічний ...

Продовжити читання