Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Позовна заява фіз. особи про захист права інтелектуальної власності на ТЗ

                                                                                                                До Оболонського районного суду 

04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 2 Є 

(044) 418-73-60

 

 

Позивач :                                                                                 ХХХ

ХХХ року народження,

адреса: вул. ХХХ

м. Київ, 03058, тел. ХХХ

 

 

Відповідач :                                                                            ХХХ

                                                                                                             ХХХ р. народження,

                                                                                   адреса : проспект ХХХ.

номер зв’язку – невідомий.

 

Позовна заява

про захист права інтелектуальної власності на знак для товарів  і  послуг 

Я, ХХХ (іменується Позивач), маю свідоцтво на знак товарів і послуг № ХХХ, зображення знака «ХХХ град», що зареєстровано 10.06.2010 року.

Знак для товарів та послуг «ХХХ град» поширюється на :

– прикраси (ювелірні вироби), прикраси срібні, художні вироби з дорогоцінних металів.

Статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що знак для товарів та послуг – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Відповідно до п.3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Таким чином, згідно ст.. 494, ч. 1 ст. 495 ЦКУ, ч. 1 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.93 р. № 3689-ХІІ, я маю майнові права інтелектуальної власності на  знак для товарів та послуг «ХХХ град», зокрема : право  на  використання  ТЗ;  виключне  право дозволяти  використання;   виключне   право перешкоджати  неправомірному  використанню,  в тому  числі  забороняти  таке  використання;  інші  майнові  права інтелектуальної власності, встановлені Законом.

ХХХ (іменується Відповідач), як суб’єкт підприємницької діяльності (свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця серії В03 № ХХХ, свідоцтво про сплату єдиного податку серії Є № ХХХ – копії додаються) висловив бажання використовувати зареєстрований мною знак для товарів і послуг «ХХХ град». 

Відповідно, мною було надано ХХХ свідоцтво на знак товарів і послуг № ХХХ, зображення знака «ХХХ град» для укладення між мною та ХХХ ліцензійного договору, що дозволяв би ХХХ використовувати знак «ХХХ град» при виготовленні продукції – результату його підприємницької дільності. (власник може передавати будь-якій особі право власності на торгівельну марку (товарний знак) цілком або щодо частини товарів і послуг, на підставі договору (ст. 16 п. 7 Закону). Власник має право надати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору (ст. 16 п. 8 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»)).

Згідно ст. 16 п. 9. ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними,  якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу  ліцензії  на використання   знака.   Таке   інформування   здійснюється  шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі  та  порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Однак, ХХХ так і не було здійснено укладення зі мною ліцензійного договору, що дозволяв би ХХХ використовувати знак «ХХХ град» при виготовленні продукції – результату його підприємницької дільності.  (випискою з Реєстру можливо додатково підтвердити, що й на даний час власником знаку на товари та послуги «ХХХ град» являється ХХХ).

Свідоцтво на знак товарів і послуг № ХХХ, зображення знака «ХХХ град» відповідачем ХХХ довгий час мені не було повернуто. Окрім того, ХХХ здійснив використання у його підприємницькій діяльності зареєстрований мною  (згідно свідоцтва № ХХХ) знак товарів і послуг – зображення знака «ХХХ град».

Відповідно до  пункту  4  статті  16  Закону  (   3689-12   ) використанням знака визнається:

     – нанесення  його  на  будь-який  товар,   для   якого   знак зареєстровано,  упаковку,  в якій міститься такий товар,  вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет,  зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування  для  продажу,  пропонування  його  для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

     – застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

     Знак визнається  використаним,  якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака,  а також  у  формі,  що  відрізняється  від зареєстрованого знака лише окремими елементами,  якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” зберігання товару з нанесеним знаком з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) визнаються використанням знака, тобто складають правомочності власника свідоцтва на знак. Таким чином, навіть пропонування для першого продажу товару з нанесеним знаком, який використовується без дозволу його власника, є порушенням прав на знак.

Зберігання ж продукції зі знаком, що використовується без дозволу його власника, визнається порушенням прав на знак, якщо воно здійснюється з метою введення такої продукції в господарський оборот.

 

В обгрунтування позовних вимог зазначаю, що я є власником зображення знака «ХХХ град» на підставі вище вказаного свідоцтва. Згідно ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.Стверджую, що мої права як власника знака товарів і послуг порушені, оскільки використання Відповідачем такого ж позначення, яке абсолютно ідентичне зареєстрованому мною зображенню, може ввести в оману споживача щодо виробника товарів, щодо особи, що надає послуги.

У мене наявні підтвердження факту самовільного використання Відповідачем зображення знака «ХХХ град» і тим самим, підтвердження порушення Відповідачем гарантованих Законом прав на знак товарів і послуг.

На підтведження незаконного використання ХХХ знака товарів і послуг «ХХХ град»додаю до позову копії реєстраційних документів окремих контрагентів ХХХ, копії договорів, копії накладних :

                      свідоцтво про даржавну реєстрацію та сплати єдиного податку ФОП ХХХ Андрія Андрійовича, договір ФОП ХХХ А.А. та СПД ХХХ, накладні № 29071 від 29.07.2010 р, № 11707 від 17.07.2010 р., № 12506 від 25.07.2010 р.;

                      свідоцтво про даржавну реєстрацію та сплати єдиного податку ФОП ХХХ Яна Михайлівна, договір № 1701 ФОП ХХХ Я.М. та СПД ХХХ, накладні № 1706 від 17.07.2010 р, № 29072 від 29.07.2010 р., № 1707 від 17.07.2010 р.

Оригінали вище вказаних документів можливо витребувати від відповідних суб’єктів підприємницької діяльності. Також, можливо викликати вказаних суб’єктів підприємницької діяльності в якості свідків – адреси зазначено на доданих до позовної заяви копіях реєстрації даних суб’єктів.

     За статтею 16 ЦК України ( 435-15 ) одним із способів захисту цивільних прав та інтересів є припинення дії, яка порушує право. Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 20 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 Цивільного кодексу може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

Для забезпечення припинення порушень виключного права інтелектуальної власності позивача необхідною є заборона відповідачу ХХХ будь-яким чином використовувати знак для товарів та послуг «ХХХ град» у його підприємницькій діяльності, зобов’язати відповідача усунути з товару, упаковки (супровідних документів до товару) позначення ідентичне до знаку для товарів і послуг позивача. Також,  вилучення з цивільного обороту товару, що містить позначення «ХХХ град» (з якого неможливо прибрати позначення «ХХХ град» без заподіяння істотної шкоди самому товару).

 

Згідно з вимогами ст.ст. 79, 87 ЦПК України, до витрат, пов’язаних з розглядом судової справи, належать витрати, пов’язані із вчиненням дій, необхідних для розгляду справи. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 88 ЦПК України, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею та документально підтверджені витрати.

           

На підставі викладеного та керуючись : ст.. 420, ст. 494, 495 ЦКУ, ст.ст. З, 118-120 ЦПК України, ст. ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на  знаки для товарів і послуг»,

 

ПРОШУ

  

1.      Визнати порушеними відповідачем ХХХ (ХХХ 1979 р. народження, проживає : проспект ХХХ) права  інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг ” ХХХ град “,  що належать ХХХ;

2.      Заборонити відповідачу ХХХ використовувати в будь-який спосіб позначення (ХХХ град) ідентичне до знаку для товарів і послуг позивача;

3.      Зобов’язати відповідача усунути з товару, упаковки (супровідних документів до товару) позначення ідентичне до знаку для товарів і послуг позивача; 

4.      Прийняти рішення про вилучення з цивільного обороту товарів відповідача, з яких неможливо прибрати позначення «ХХХ град» без заподіяння істотної шкоди самому товару;

5.      Стягнути з відповідача судові витрати : суму державного мита та суму витрат на інформаційно – технічне забезпечення судового процесу.

 

 

Додатки  :

 

  1. підтвердження сплати судового збору – 1 аркуш;
  2. підтвердження оплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи – 1 аркуш;
  3. копія свідоцтва № ХХХ на знак для товарів і послуг «ХХХ ГРАД» – 1 аркуш;
  4. копія паспорту, ідентифікаційного коду позивача по справі – ХХХ – 3 аркуші;
  5. копія паспорту ХХХ – 1 аркуш;
  6. копія свідоцтва ХХХ про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця серії В03 № ХХХ – 1 аркуш;
  7. копія свідоцтва ХХХ про сплату єдиного податку серії Є № ХХХ – 1 аркуш;
  8. копія реєстраційних документів окремих контрагентів ХХХ, договорів ХХХ, накладних на товар  – разом 16 аркушів;
  9. копія позовної заяви – три аркуші з доданими до неї документами – ______ аркушів.

 

 

 

«___» ________ 2011 року                                                                       

                                                                                              ___________________ ХХХ

    

    

 

 


Залишити коментар