Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Клопотання до госп. суду про застосування строків позовної давності та наслідків її спливу

До Господарського суду м. Києва

(01030 м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, -В)

                                                

по господарській справі ХХХ

(за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХ»

до  Приватного акціонерного товариства “ ХХХ “)

 

 

Відповідача

по справі № ХХХ:                      ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

      ХХХ 

04074 м. Київ, вул. ХХХ

п/р ХХХ в ПАТ ХХХ банк «Глобус» м. Києва, 

МФО ХХХ,

п/ р ХХХ в Київському міському

відді­ленні “Промінвестбанку” м. Києва,

МФО ХХХ, Код ЄДРПОУ ХХХ,

Св. ХХХ, ІПН ХХХ

Ел. адреса: ХХХ galaxysml.net

тел./факс: /044/ ХХХ

 

 

КЛОПОТАННЯ  

про застосування позовної давності та наслідків її спливу

 

Ухвалою від 26.08.2011 року Господарського суду м. Києва порушено провадження по господарській справі № ХХХ за позовом ТОВ «ХХХ» до АТЗТ «ХХХ» про стягнення 381 997,20 грн. (Приватне акціонерне товариство «ХХХ» з 05.05.2010 р. перейменовано з Акціонерного товариства закритого типу «ХХХ на Приватне акціонерне товариство „ ХХХ ” (Код ЄДРПОУ 01264540), на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»).

Виходячи з позовної заяви можна зрозуміти, що позовні вимоги Позивача ґрунтуються на тому, що Позивачем було перераховано на підставі договору субпідряду № 87 від 08.10.2007 року на поточний рахунок Відповідача кошти на виконання робіт загалом в розмірі : 870 897,90 грн. Позивач вважає невиконаними з боку Відповідача роботи на суму 381 997,20 грн. та вимагає повернення попередньо перерахованого авансу у відповідному розмірі : 381 997,20 грн.

Зазначаємо, грошові кошти по Договору № 87 від 08.10.2011 року було отримано Відповідачем в якості авансу (згідно призначення платежу у відповідності до банківських виписок) :

         11.10.2007 року в розмірі : 261 270,40 грн., в т.ч. ПДВ 20%;

         07.11.2007 року в розмірі : 250 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 20%;

         06.12.2007 року в розмірі : 100 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 20%;

         07.03.2008 року в розмірі : 100 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 20%;

         08.04.2008 року в розмірі : 100 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 20%.

Також, 26.06.2008 року було отримано 37 855,00 грн. в якості оплати  за виконані роботи (згідно призначення платежу у відповідності до банківської виписки).

Загальна сума становить 870 897,90 грн. (Суму послуг генпідряду у відповідності до п. 4.6. Договору Позивачем було утримано при здійснені платежів – взаємозалік згідно Актів здачі – прийняття робіт (надання послуг генпідряду).  

Згідно п. 3.1 Договору субпідряду № 87 від 08.10.2007 року, початок робіт для підрядника (Відповідача) – протягом п’яти банківських днів з моменту отримання авансу та фронту робіт. Згідно п. 3.2. Договору, під початком робіт Сторони розуміють перерахування авансу. У відповідності до Календарного графіку виконання робіт, який є невід’ємною частиною Договору, термін виконання робіт для Відповідача – 50 робочих днів.

            Підкреслюємо, що позовна давність, згідно ст.. 256 ЦК України, — це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого права або інтересу. В ст.253 Цивільного кодексу України зазначено, що перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати.Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки, згідно ст. 257 ЦК України. Строк, що визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього року строку, згідно п. 1 ст. 254 ЦК України.

На підставі вище зазначеного, право звернення за захистом інтересів (одночасно початок перебігу строку позовної давності) у Позивача виникли після закінчення для Відповідача строків виконання робіт, а саме – з «18» червня 2008 р. (навіть якщо рахувати від останнього платежу – 08.04.2008 року , який був сплачений в якості авансу та повернення якого Позивач прагнув би вимагати вважаючи роботи невиконаними ).

Позовна заява датована 11.07.2011 року, приймаючи до уваги ст. 253, 254 та ст. 257 ЦК України вважаємо, що позовна давність Позивача за Договором сплила «20» червня 2011 року (навіть з врахуванням перенесення закінчення строку, що припав на вихідні). Причому, строк повної давності щодо вимоги повернення авансів, які були перераховані раніше ніж 08.04.2008 року, відповідно, тим більше сплив.  

Як зазначено в ч.3 ст.267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення рішення. Згідно ч. 4 ст. 267 ЦК України, сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

 

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 22 ГПК України, згідно ст. 253, 257, ч. 4 ст. 267 ЦК України,

 

Просимо:

 1. Застосувати позовну давність та у зв’язку з її спливом відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «ХХХ»  у позові в повному обсязі.

 

                                                                                                                           «17» листопада 2011 року

 

Голова Правління

ПрАТ «ХХХ»                      

 

                              ХХХ

 

Залишити коментар