Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

оскарження припису захисту прав споживачів

оскарження припису захисту прав споживачів

Львівський окружний адміністративний суд
79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2

позивач: ВАТ “Концерн Ретроліум”,
м. Львів, вул. Пластова, 1

відповідач: Управління у справах захисту прав споживачів у Житомирській області
10014, м. Житомир, вул. Черняховського, 3

Адміністративний позов
(про скасування припису від 12.01.2009р.
та визнання недійсною постанови від 16.02.2009 року)

12 січня 2009р. Управлінням у справах захисту споживачів у Житомирській області (м. Житомир) винесено припис №1 Про припинення порушень права споживача гр. Іщка П. Є.
16 лютого 2009 року, на підставі цього припису, прийнято постанову №58 про накладення стягнень, передбачених статтею 23 Закону України “Про захист прав споживачів” (надалі Постанова №58), відповідно до якої до позивача, Відкритого акціонерного товариства “Петроліум” (м. Львів) застосовано штраф у розмірі 340,00грн.
Вважаю, що припис від 12.01.2009р. за №1 прийнятий з порушенням вимог чинного законодавства – є незаконним, а постанова, винесена за невиконання припису – недійсною, виходячи з нижчевикладеного.
14.11.2008р. до Житомирського обласного управління у справах захист прав споживачів надійшла скарга гр. Іщенка П. Є. щодо надання послуг неналежної якості з миття автомобіля на автозаправному комплексі №42 Вінницької філії ВАТ “Концерн Петроліум” по вул. Ватутіна, 10-В в м. Житомирі.
11.12.2008р. спеціалістами управління з метою розгляду скарги здійснено позапланову перевірку на вищевказаному об’єкті.
Відповідно до п. 3.1. Порядку проведення перевірок у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов’язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 25 жовтня 2006 р. за №311, акт складається у разі виявлення порушень вимог законодавства.
Відповідно до п. 3.2. вищевказаного Порядку, при описі виявлених порушень вимог законодавства повинні бути зазначені нормативно-правові акти чи нормативні документи, вимоги яких порушені, їх повне найменування та реєстраційний номер.
Зміст порушення має бути конкретизований та викладений відповідно до норм законодавства.
Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів та документів не допускаються.
Опис порушень закінчується аргументованими висновками з посиланням на відповідні законодавчі, нормативно-правові акти та нормативні документи.
Всупереч вищевказаним нормам, посадовими особами складено Акт де не описано будь-яких порушень при наданні послуг автомийкою, не зазначено нормативно-правових актів чи нормативних документів, вимоги яких були порушені, не конкретизовано зміст порушення, не говорячи про будь-які аргументовані висновки з посиланням на відповідні законодавчі, нормативно-правові акти та нормативні документи.
У ході перевірки, заступником начальника відділу Бігун Л. А. та головним спеціалістом Биковою В. Є. не виявлено жодних порушень норм чинного законодавства при наданні послуг автомийкою. В той же час, спеціалістами Управління винесено припис, у якому зазначено про необхідність “до 19.12.2008р. вирішити скаргу гр. Іщенка П. Є. згідно законодавства про захист прав споживачів”, при цьому в порушення вимог ч. 3 п. 2.8., ч.1, 3 п. 3.6. “Порядку проведення перевірок у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг…” посадовими особами управління не було надано копії скарги даного громадянина, а заходи на виконання припису сформульовані не конкретно без посилання на законодавства.
Враховуючи вищевказані порушення, допущені посадовими особами при проведенні перевірки складанні акту та винесенні припису, необґрунтованість, безпідставність, неконкретність вимог поставлених у приписі, 18.12.2008р. Вінницька філія ВАТ “Концерн Петроліум” листом за №526 повідомила, що заявлені гр. Іщенком П. Є. вимоги є безпідставними та такими, що не підлягають задоволенню.
23.01.2009р. на адресу ВАТ “Концерн Петроліум” надійшов для виконання припис Житомирського обласного управління у справах захисту прав споживачів від 12.01.2009р. за №1 Про припинення порушень прав споживача гр. Іщенка П. Є., у якому зобов’язано ВАТ “Концерн Петроліум” припинити порушення прав споживача, вирішити питання у відповідності до вимог чинного законодавства в термін до 26.01.2009р., про виконання припису повідомити управління до 27.01.2009р.
26.01.2009р. у відповідь на вказаний припис надіслано лист до Житомирського обласного управління у справах захисту прав споживачів, де зазначено, що припис є незаконним з тих підстав, що автоматична мийка на автозаправному комплексі №42 по вул. Ватутіна, 10-в у м. Житомирі надає послуги по миттю автомобілів тривалий час. За період її роботи будь-яких скарг чи звернень щодо якості наданих послуг від клієнтів не надходило. Обладнання, що використовується на автомийці належним чином укомплектовано, вузли та агрегати працюють якісно, а в цілому установка відповідає технічним стандартам. Щітки автоматичної мийки виготовлені на заводі Otto CHRIST AG (Німеччина) є безпечними для миття, оскільки є м’якшими, ніж лакофарбове покриття автомобіля. Крім того в акті №05879 від 11.12.2008р. складеного спеціалістами управління не зафіксовано будь-яких порушень у роботі вказаного обладнання.
П.п. 1, 4 ст. 3 Закону України “Про захист прав споживачів”, передбачено, що перед початком експлуатації товару споживач зобов’язаний уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар, також з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару – застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації – дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.
Крім того, відповідно до посібника користувача Toyota Land Cruiser PRADO Розділ 5 ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРОЗІЇ ТА ПІКЛУВАННЯ ПРО ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД пункт «Миття та намащування автомобіля Toyota» ст.347-348 вказано наступне: “Автомобіль можна мити у автоматичній мийці, але слід пам’ятати, що певні щітки, не фільтрована вода та власне сам процес можуть по школити фарбу. Миття щітками знижує стійкість та лоск фарби, особливо темних відтінків”.
Згідно Правил експлуатації автомобіля “TOYOTA Land Cruser”, у разі обладнання автомобіля багажником чи спойлером на даху, перед тим, як використовувати автомийку, необхідно проконсультуватись у працівників мийки щодо можливості пошкодження автомобіля.
Як вбачається з пояснень машиніста мийної установки Гладищука А. І., гр. Іщенко П. Є. був попереджений про можливість пошкодження спойлера, слід прийти до висновку, що в даному випадку пошкодження спойлера під час миття автомобіля, виникли з вини Іщенка П. Є.
Крім того, у приписі №1 винесеному 12.01.2009р. не зазначено у чому саме полягає порушення прав споживача гр. Іщенка П. Є., а також, у чому полягає вирішення питання гр. Іщенка П. Є., що є порушенням вимог ч.1, 3 п. 3.6. “Порядку проведення перевірок у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг…”.
Таким чином, посилання Житомирським обласним управлінням у справах захисту прав споживачів на ст. 26 Закону України “Про захист прав споживачів”, а також застосування п.п.1, 3 при винесенні припису №1 від 12.01.2009р., не відповідає фактичним обставинам, які мали місце, поясненням осіб, а також складеному акту №05879 від 11.12.2008р.
Також, слід зазначити, що відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України “Про захист прав споживачів”, потерпілий споживач має право вимагати відшкодування завданої шкоди, якщо доведе наявність шкоди, наявність дефекту в продукції та наявність причинно-наслідкового зв’язку між шкодою та дефектом.
Всупереч наведеному, вказані обставини не були виявлені під час перевірки, відповідно про них не зазначено в акті перевірки та приписі.
Відповідно до ст. 19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Враховуючи наведене, слід прийти до висновку, що оскаржуваний припис є незаконним та таким, що підлягає скасуванню.
Незважаючи на це, 16.02.2009р. управлінням у справах захисту прав споживачів у Житомирській області винесено постанову про накладення стягнень за невиконання припису за №1 від 12.01.2009р.
В оскаржуваній постанові зазначено, що її винесено, керуючись статтями 23 і 26 Закону України “Про захист прав споживачів” та Положенням про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року №1177.
Згідно ст. 23 Закону України “Про захист прав споживачів” суб’єкти господарювання сфери торговельного та інших видів обслуговування, у тому числі ресторанного господарства, несуть відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. Отже, основною умовою відповідальності суб’єктів господарювання є наявність порушення законодавства при наданні послуг чи реалізації товарів.
Відповідно до п. 4 Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1177, рішення про накладення штрафів приймається на підставі відповідних актів перевірки суб’єкта господарської діяльності та інших матеріалів, пов’язаних з цією перевіркою, за наявності порушень, зазначених у пункті 2 вказаного Положення, і оформляється постановою за формою, що встановлюється Держстандартом.
Насамперед слід зазначити, що всупереч вищевказаним нормам, Постанова від 16.02.2009р. складалась не на підставі акту перевірки, оскільки посилання на нього в постанові відсутнє.
Крім того, у п. 2 Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів, визначено перелік порушень, за які накладається стягнення у вигляді штрафу, невиконання припису посадових осіб органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів немає серед вказаного переліку, тобто це не є підставою для накладення стягнення у вигляді штрафу.
Таким чином, оскаржувана Постанова, винесена з порушення вимог ч.2 ст. 19 Конституції України; ст.ст. 23, 26 Закону України “Про захист прав споживачів”; п.п. 2, 4 Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1177; п.п. 3.1., 3.2. Порядку проведення перевірок у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов’язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 25 жовтня 2006 р. за №311.
Відповідно до п. 2 Роз’яснення Вищого арбітражного суду за № 02-5/35 від 26.01.2000 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів”, підставами для визнання акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт.
Враховуючи наведене, керуючись ч. 1 п. 1 ст. 17, ч. 2 ст. 19 КАС України, –

Прошу:

1. Прийняти справу до розгляду;
2. Визнати незаконним та скасувати припис винесений Управлінням у справах захисту споживачів у Житомирській області Про припинення порушень права споживача гр. Іщка П. Є. за №1 від 12 січня 2009р;
3. Визнати недійсною постанову від 16.02.2009р. за №58 про накладення стягнень, винесену Управлінням у справах захисту споживачів у Житомирській області;
4. Судові витрати покласти на відповідача.

Додатки:
1. копія позовної заяви з додатками для відповідача;
2. копія Акту перевірки від 11.12.2008р. за №05879;
3. копія припису від 12.01.09р. за №1;
4. копія постанови №58 від 16.02.2009р;
5. копія листа від 26.01.2009р. за №26;
6. копія довідки про включення позивача до ЄДРПОУ.

Директор _____________________

оскарження припису захисту прав споживачів

Залишити коментар