Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ

До Апеляційного суду м. Києва

03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А

 

Судді: Гаращенко Д.Р.

Цивільна справа

№ 22-ц/2690/17183/2011 апеляційної інстанції

№ 2-384/11 місцевого суду

Позивачі (Апелянти):

  1. Бєлих Людмила Архипівна

02218, м. Київ, вул. Райдужна, 47, кв.81

  1. Гончарук Люся Олексіївна,

02218, м. Київ, вул. Райдужна, 47, кв.81

 

Відповідач:

Голова правління ЖБК «Арсеналець-24»

Гладченко Людмила Михайлівна,

02218, м. Київ, вул. Райдужна, 47

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ

 

У провадженні Апеляційного суду м. Києва знаходиться апеляційна скарга Бєлих Людмили Архипівни та Гончарук Люсії Олексіївни на рішення судді Дніпровського районного суду м. Києва, Антипової Л.О.  у цивільній справі №2-384/11 від 13 жовтня 2011 р. за позовною заявою Бєлих Людмили Архипівни та Гончарук Люсії Олексіївни, до Голови правління ЖБК «Арсеналець-24» Гладченко Людмили Михайлівни та за зустрічним позовом Голови правління ЖБК «Арсеналець-24» Гладченко Людмили Михайлівни до Белих Людмили Архипівни та Гончарук Люсії Олексіївни.

Строк для заперечення на апеляційну скаргу надано до 08 лютого 2012 року.

Голова правління ЖБК «Арсеналець-24» Гладченко Людмила Михайлівна вважає, що рішення судді Дніпровського районного суду м. Києва, Антипової Л.О.  у цивільній справі №2-384/11 від 13 жовтня 2011 року  законне та обґрунтоване, в процесі розгляду цивільної справи суд першої інстанції не припустився порушень норм ні матеріального, ні процесуального права.

Натомість апеляційна скарга Бєлих Людмили Архипівни та Гончарук Люсії Олексіївни на зазначене рішення не відповідає дійсним обставинам, які стверджені доказами, дослідженими у порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України.

По перше:

Рішення судді Дніпровського районного суду м. Києва, Антипової Л.О.  у цивільній справі №2-384/11 від 13 жовтня 2011 року  законне та обґрунтоване, так як виносячи рішення суд керувався положеннями чинного законодавства України.

Відповідно до ч.1 ст.15 Закону України «Про кооперацію» Вищим органом управління кооперативу є загальні збори  членів кооперативу.

Відповідно до п.51 Статуту ЖБК «Арсеналець-24» скликання загальних зборів ЖБК здійснюється правлінням або головою ЖБК.

Відповідно ч.3 ст.15 Закону України «Про кооперацію» Позачергові загальні збори членів кооперативу скликаються на вимогу: не менше третини його членів; спостережної ради; ревізійної комісії (ревізора); органу управління кооперативного об’єднання, членом якого він є.

Відповідно до ч.6 ст.15 Закону України «Про кооперацію» Позачергові загальні збори членів  кооперативу повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення правлінням (головою) кооперативу скликання позачергових  загальних зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.

Як було з’ясовано в судовому засіданні, Позивачами не була дотримано процедура скликання позачергових загальних зборів
 передбачених ч.ч.3, 6 ст.15 ЗУ «Про кооперацію». Судом встановлено, що в квітні 2009 ініціативною групою  було зібрано підписи
 третини членів ЖБК, для скликання позачергових загальних зборів кооперативу. Але, так як, збори відбулися 13 грудня 209 року,
тому мало місце пропущення строків скликання позачергових  загальних зборів членів кооператив, передбачених
ч.6 ст. 15 ЗУ «Про кооперацію». Тому загальні збори членів кооперативу від 13 грудня 2009 року скликані з порушенням чинного
 законодавства, що і є підставою для їх скасування.

По друге:

Згідно оголошення про скликання позачергових загальних зборів членів кооперативу ЖБК «Арсеналець-24», наданого суду Позивачами та залученого до матеріалів справи в якості доказів, передбачений інший порядок денний ніж той, що зазначений в протоколі загальних зборів членів ЖБК «Арсеналець-24» від 13 грудня 2009 року.

По третє:

Як вбачається з п.1 протоколу загальних зборів членів ЖБК «Арсеналець-24» від 13 грудня 2009 року, Головуючим загальних зборів ЖБК «Арсеналець-24» було обрано Гичку А.М. а секретарем загальних зборів ЖБК «Арсеналець-24» було обрано Бєлих Л.А., але вище зазначені особи не являються членами ЖБК «Арсеналець-24», тому вони не мали права обиратися Головою та секретарем загальних зборів ЖБК «Арсеналець-24». Тому можна стверджувати про недійсність протоколу  загальних зборів ЖБК «Арсеналець-24» від 13 грудня 2009 року.

По четверте:

Позивачка Бєлих Л.А. в судовому засіданні підтвердила, що деякі присутні на загальних зборах ЖБК «Арсеналець-24» від 13 грудня 2009 року, що підписали протокол, не були членами кооперативу та не мали у відповідному порядку посвідчених доручень на представництво інтересів членів кооперативу.

Відповідно до ч.9 ст. 15 Закону України «Про кооперацію» Кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один голос, і це право не може бути передано іншій особі.

Також підписи багатьох членів ЖБК «Арсеналець-24» підроблені, про що в матеріалах справи містяться відповідні заяви від осіб котрі не були присутні на зборах, а в протоколі стоять їхні підписи. Що є ще однією підставою для визнання загальних зборах ЖБК «Арсеналець-24» від 13 грудня 2009 року недійсними.

По п’яте:

В Апеляційній скарзі , Апелянти стверджують, що судом не з’ясовано, що Бєлих Л.А. та Гончарук Л.О. подали позовну заяву не від себе особисто  і від громади, стверджуючи, що позовна заява за первинним позовом була подана від імені 61 членів та асоційованих членів ЖБК «Арсеналець-24», з даним твердженням погодитися не можна, так як в позовній заяві від 11 листопада 2011 року, позивачами зазначені лише Бєлих Л.А. та Гончарук Л.О. і заява підписана від їхнього імені. Також Позивачами не була надана суду довіреність, згідно якої вони б моли право подавати та підписувати позовну заяву, як вони стверджують від «громади», та представляти від їхнього імені інтереси в суді.

Згідно ч.2 ст.42 ЦПК України довіреність фізичної особи повинна бути  посвідчена нотаріально або посадовою особою організації,
в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його
проживання. 
По шосте:
В Апеляційній скарзі , Апелянти стверджують, що судом не враховано звернення членів ЖБК «Арсеналець-24» після проведення
загальних зборів членів ЖБК «Арсеналець-24» від 04 вересня 2011 року, з чим також погодитися не можна. Так як згідно рішення
судді Дніпровського районного суду м. Києва, Антипової Л.О.  у цивільній справі №2-384/11 від 13 жовтня 2011 р. в судовому
засіданні встановлено, що у вересні 2011 року проводилися загальні збори ЖБК «Арсеналець-24», на яких обговорювалося питання
діяльності правління під керівництвом Гладченко Л.М. та новоствореного під керівництвом Бєлих Л.А., проте рішення цих зборів
не може бути підставою для визнання дійсним рішення та протоколу загальних зборів від 13 грудня 2009 року.
Враховуючи викладене, та керуючись ст. 26, ст. 128 ст. 308 Цивільного процесуального кодексу України,  –
 
ПРОШУ:

1.  Відхилити апеляційну скаргу на рішення судді Дніпровського районного суду м. Києва, Антипової Л.О.  у цивільній
справі №2-384/11 від 13 жовтня 2011 року і залишити рішення без змін. 

 

Додатки:

2 копії заперечення на апеляційну скаргу.

 

 

«____» лютого 2012                                                                                   Гладченко Л.М.

1 коментар ( 1 коментар )

  1. igriik

    Заперечення на апеляційну скаргу при розгляді справи щодо визнання загальних зборів членів ЖБК не дісними.

Залишити коментар