Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

СПІЛКА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Установчим з'їздом Спілки адвокатів України 22.09.1990 СТАТУТ всеукраїнської громадської організації "Спілка адвокатів України" Прийнято у новій редакції VI Звітно-виборним З'їздом САУ 18 листопада 2006 р. Цей Статут визначає порядок діяльності та ...

Продовжити читання

СТАТУТ ПІДПРИЄМСТВА СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ (зразок) 1. Загальні положення 1.1. Підприємство споживчої кооперації (найменування) (далі - підприємство) є корпоративним підприємством, створеним (перелік засновників) відповідно до рішення зборів засновників від "___" ____________ ____ року. 1.2. Підприємство є ...

Продовжити читання

АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА" ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Загальних зборів членів Асоціації "Перша фондова торговельна система" ______ №__ СТАТУТ Дочірнього підприємства "Фондова біржа ПФТС" (нова редакція) Ідентифікаційний код ___________ Стаття 1. Загальні положення 1.1 Дочірнє підприємство "Фондова ...

Продовжити читання

Зразок статуту приватного підприємства "ЗАТВЕРДЖЕНО " Рішенням № 1 Засновника приватного підприємства від «____»__________________ 2009 року ______________ (_____________) С Т А Т У Т ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА “***” м. Львів - 2009 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Приватне пiдприємство ...

Продовжити читання

«ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Традиція» Протокол від 12 березня 2010 р. № 06/10 С Т А Т У Т ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАДИЦІЯ» ( НОВА РЕДАКЦІЯ )

Продовжити читання

«Затверджено» Загальними зборами Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мальви» Протокол №1 від « 5 » липня 2007 р. Голова зборів Петров О.Б. ПІБ. СТАТУТ Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мальви» м. Львів-2007 1. Загальні положення, назва та місцезнаходження об'єднання 1.1. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ...

Продовжити читання

“ЗАТВЕРДЖЕНО” Засновник Приватного підприємства "___________” (підпис) ПІП___________________________________ Наказ №___ від ____________20__р. СТАТУТ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “______________” (Нова редакція) Львів – 2010р. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва підприємства – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО „______________” скорочена назва підприємства – ПП „________” ...

Продовжити читання

“Затверджено” Зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „________________” Протокол № від ____________20__ року Голова зборів _____________ ПІП СТАТУТ Товариства з обмеженою відповідальністю “___________________” (нова редакція) м. Львів – 2010р. 1. Загальні положення 1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю “__________________” (надалі ...

Продовжити читання