Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Претензія до продавця в порядку захисту прав споживачів (дієва, ідеально підійде покупцям з інтернет – магазину товарів без інструкції доступною мовою та при несвоєчасності гарантійного ремонту)

 

 

                                                                                           СПД ХХХХХХХ

                                                                                           код ХХХХХХХ

                                                                                      (Інтернет – магазин

                                                                                           ХХХХХХХ)

                                                                                   ХХХХХХХ м. Київ,

                                                                                   вул. ХХХХХХХ                                                                                                        номер засобу зв’язку

ХХХХХХХwww. ХХХХХХХ 

споживача товарів і послуг ХХХХХХХ

місцезнаходження (для листування)ХХХХХХХ м. Київ, ХХХХХХХпаспорт : серія ХХХХХХХ виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві ХХХХХХХ р.  номер засобу зв’язку 067 ХХХХХХХ

 

Звернення  – претензія

в порядку ст.. 29 ЗУ «Про звернення громадян»,

керуючись положеннями  ЗУ «Про захист прав споживачів» 

15.04.2011 року між мною, ХХХХХХХ, як покупцем та СПД ХХХХХХХ продавцем було укладено договір купівлі – продажу товару : PENTAXOptioW 90 black(фотокамера вартістю 2 400,00 грн., № 1АG6k2C1161AB, заводський номер 9322890) та TRANSCENDSDHC 8 GB (Class 10) (вартістю 200,00 грн.).  Загальна сума договору 2 600,00 грн. (дві тисячі шістсот гривень 00 копійок). Укладенню вказаного договору передувало моє звернення до Інтернет – магазину Технотрейд, де я замовила зазначений товар.

Дане звернення – претензія стосується фотокамери PENTAXOptioW 90 black (надалі Товар) вартістю 2 400,00 грн. (дві тисячі чотириста гривень 00 копійок).

   Вважаю, що мої права, як споживача грубо неодноразово порушені, про що зазначаю нижче.

У серпні 2011 року я не змогла ввімкнути фотокамеру та 19.08.2011 року, нічого іншого не залишалось (без гарантійного талону встановленого зразку від виробника, про що буде вказано нижче), як передати фотокамеру на гарантійне обслуговування Вам – продавцю СПД ХХХХХХХ (Акт приймання – передачі товару від 19.08.2011 року, вх. № 212).

Станом на дату написання цього листа, Вами вдвічі перевищено установлений законодавством строк усунення недоліків, інший строк сторонами не обумовлювався. З неодноразового усного спілкування з Вашими працівниками (особою, що приймала фотокамеру в ремонт, юристом) випливає невизначенність терміну усунення недоліків або повернення коштів.

Сподіваюсь, перевищуючи встановлені Законом строки, Ви усвідомлюєте відповідальність перед споживачем, що передбачена ст.. ч. 3 п. 9 ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів», «…. за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару».

При цьому зазначаю, що Закон – документ, що має вищу юридичну силу над будь-якими технічними правилами ремонту. Прикінцевими положеннями ЗУ «Про захист прав споживачів» встановлено «до приведення у відповідність із цим Законом інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону».

Доводжу до Вашого відома, що я розраховувала на користування придбаним товаром. Зазначаю, що неробочий стан фотокамери завдав мені моральних та душевних страждань. Наразі, мені завдається моральна шкода, що полягає в душевних стражданнях через позбавлення мене власності – відсутність і фотокамери PENTAXOptioW 90 black,  і коштів, що були за неї сплачені. Душевних стражданнях через ненадання запитуваної мною інформації, порушення строків гарантійного обслуговування. Слід зазначити, що вартість товару є для мене суттєвою (що у випаду судового розгляду може бути підтверджено довідками з місця роботи про розмір заробітної плати).

Я вимушена витрачати свій час на багаторазові та безрезультатні звернення до Вас, як продавця, залишаючи кожного разу свій контактний номер телефону і не отримуючи відповіді.

Таким чином, вважаю, що Вами – продавцем порушені визначені ЗУ «Про захист прав споживачів» мої права на : належну якість продукції та обслуговування (п. 2 ч. 1 ст. 4); безоплатне усунення недоліків товару в розумний строк (п. 2 ч. 1 ст. 8). Порушено строк усунення недоліків протягом чотирнадцяти днів з дати пред’явлення товару, згідно п. 9 ст. 8 вказаного Закону.

Окрім того вважаю, що мої права споживача були порушені Вами, СПД ХХХХХХХ (Інтернет – магазин ХХХХХХХ) ще в момент отримання Товару, що полягає в наступному.

Як споживач, я маю право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця).

Закон забороняє введення в обіг фальсифікованої продукції, продукції, що становить небезпеку для споживача, продукції без підтвердження якості. Наразі, мені не надано Вами, як продавцем, документів на підтвердження якості, погодження товару. Згідно з ч.ч. 2-4 ст. 6 Закону продавець (виробник, виконавець) на вимогу споживача зобов’язаний надати йому документи, які підтверджують належну якість продукції. На товари вітчизняного виробництва це сертифікати, паспорти тощо. На товари, що ввозяться на територію України, повинен бути передбачений законодавством документ, який підтверджує їх належну якість. Підтвердження відповідності продукції — це діяльність з метою гарантування того, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам (Закон від 17.05.2001 р. “Про підтвердження відповідності” зі змінами та доповненнями, ДСТУ 3417-96 «Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується»). До імпортованих товарів в Україні застосовується національний режим сертифікації. Відповідність продукції (товару), ввезеної і реалізованої на території України, обов’язковим вимогам норм і стандартів, що діють в Україні, повинна підтверджуватися сертифікатом або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката, виданим або визнаним Державним комітетом України з питань технічного регулювання і споживчої політики (Держпотребстандартом) або уповноваженим (акредитованим) ним органом. Держпотребстандарт на підставі виданих сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання іноземного сертифіката включає сертифіковану продукцію до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції.

            Мені не надано Вами, як продавцем документу, що підтверджував би якість придбаного товару. Натомість, документація, що отримана від Вас, дає всі підставі сумніватися в якості, погодженні товару, його оригінальності.

Так,  в комплектації була відсутня інструкція виробника (компанії PENTAX) російською чи українською мовою, надано було лише інструкцію з експлуатації компанії PENTAXанглійською мовою. Нажаль, я не володію англійською мовою настільки, щоб зрозуміти інструкцію (змогла зрозуміти лише назву компанії – виробника та назву самої інструкції). Усне звернення до продавця стосовно надання інструкції російською чи українською мовою виявилось безрезультатним, отже, я вимушена була знайомитись з правилами користування товаром через їх пошук в мережі Інтернет та дотримувалась звичайних розумних заходів безпеки та правил користування, встановлених для товарів такого роду. При чому, для користування зарядним пристроєм мені довелося купувати додаткове обладнання, оскільки вилка зарядного пристрою не пристосована до вмикання в розетки України, що робить товар небезпечним для споживача і, знову таки, дає всі підстави сумніватися в походженні товару та його відповідності нормативним документам України.

Мені не надано Вами, як продавцем необхідної повної інформації про Вас, як субєкта підприємницької діяльності. А саме, зазначені в договорі реквізити є неповними – не вказано повного імені по-батькові суб’єкту підприємницької діяльності, не зазначено місце реєстрації СПД, номеру свідоцтва платника єдиного податку, банківських реквізитів (номеру рахунку, назви банку, МФО банку) тощо.

Окрім того, наданий Вами, як продавцем, гарантійний талон передбачає гарантію на 12 місяців, не відповідає зразку виробника, вдвічі скорочує гарантійний термін на товар порівняно з тим, що надається на такий товар виробником цього товару (про такі умови можна дізнатися на офіційному сайті компанії PENTAXhttp://pentax.ru/service/policy/qm-show-eq-ru.htm , у випадку судового розгляду, буде надано письмове підтвердження компанії PENTAX чи її офіційного представництва). Згідно ч. 2 п. 2 ст. 7 ЗУ «Про захист прав споживачів», гарантійні зобов’язання у будь-якому випадку включають також будь-які зобов’язання виробника (виконавця) або продавця, передбачені рекламою. Цікаво те, що рекламою на Вашому сайті ХХХХХХХтермін гарантії на даний товар передбачено не 12 міс., як у наданому Вами гарантійному талоні, а 24 місяці!

Зі статті 8 ЗУ «Про захист прав споживачів» слідує, що вимоги споживача пред’являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.

Мені не зрозумілі підстави, на яких Ви, як продавець скоротили гарантійний термін, що встановлений виробником (зазначений у рекламі на Вашому сайті) і тим самим, не надали доступну, достовірну інформацію про товар. А найголовніше, ненадання мені гарантійного талону встановленого виробником зразку, унеможливило звернення споживача в порядку гарантії до офіційного сервісного центру PENTAX протягом 24 місяців (а не лише до Вас, як продавця протягом 12 місяців) та унеможливило для мене реалізацію права вибору звернення до виробника чи продавця.  Мені не надано Вами, як продавцем, інформації про виробника, адреси офіційних сервісних центрів виробника, хоча Закон вимагає «продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зобов’язані інформувати споживача про підприємства, що задовольняють вимоги, встановлені Законом».

Таким чином, вважаю також порушеними мої права передбачені : п. 3, 4 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про захист прав споживачів» та ч.ч. 2-4 ст. 6, ч. 2 п. 2 ст. 7 ЗУ  цього Закону, та маю сумніви щодо дотримання Вами, як продавцем, норм законодавства України передбачених ЗУ “Про підтвердження відповідності”. Відповідно до п. 6) ч. 1 ст. 21 Закону права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо споживачу реалізовано продукцію, яка є небезпечною, неналежної якості, фальсифікованою.

Ст.. 19 ЗУ «Про захист прав споживачів» забороняє нечесну підприємницьку діяльність.

Згідно положень цієї ж статті даного Закону, нечесною підприємницькою діяльністю вважається введення в оману щодо основних характеристик продукції, таких як: її наявність, переваги, небезпека, склад, методи використання, гарантійне обслуговування, метод і дата виготовлення або надання, поставка, кількість, специфікація, географічне або інше походження..

Звертаю Вашу увагу, що я намагалась знайти порозуміння без подання претензії. Моє письмове звернення є наслідком ігнорування продавцем неодноразових усних звернень та наслідком безрезультатних візитів за зазначеною в договорі Вашою адресою.

На підставі усього вище викладеного та керуючись нормами ЗУ «Про звернення громадян», ЗУ «Про захист прав споживачів»,

ПРОШУ :

Негайно припинити порушення моїх прав споживача,

1.      виконавши Ваш обов’язок безоплатного усунення недоліків товару та передання товару споживачеві;

  1. надати письмову інформацію про виявлені та усунуті недоліки;

3.      надати письмову необхідну, доступну, достовірну інформацію про продукцію, в тому числі, про якість та безпеку продукції (завірену в установленому порядку копію сертифікату чи свідоцтва), інструкцію до придбаного мною товару українською чи російською мовою;

4.      надати письмову інформацію про Вас, як продавця – повне ім*я та по-батькові суб’єкту підприємницької діяльності, місце реєстрації СПД, інші реквізити, що являються реквізитами підприємця за нормами чинного законодавства України;

5.      надати письмову інформацію про виробника придбаного мною у Вас товару – адресу виробника чи його офіційного представництва в Україні або Росії, контрактні номери телефонів, адреси офіційних сервісних центрів виробника в Україні та Києві;

6.      надати гарантійний талон встановленого виробником зразку (з терміном гарантії згідно інформації виробника та Вашої реклами – 24 місяці) з належним його заповненням (дата продажу, найменування товару, серійний номер, підпис продавця (виробника) та печатка чи штамп торгової організації, тобто, Ваш).

 

Прошу не зволікати. Ще раз звертаю Вашу увагу, що законодавством України встановлено відповідальність

за порушення прав споживачів, в тому числі фінансова (зокрема, згідно ч. 3 п. 9 ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів») перед споживачем.

З повагою,

                  _____________________ ХХХХХХХ                    «17» вересня 2011 року

Дотримання ЗУ «Про звернення громадян», здійснюється органами прокуратури, ЗУ «Про захист прав споживачів» здійснюється  ГУ з питань захисту прав споживачів. У випадку негайного не вирішення ситуації, буду вимушена звернутись за захистом у встановленому порядку.

 

 

Залишити коментар