Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Позовна заява про визначення походження дитини

__________________районного суду
Позивач ПІП____________________,
79000, м. Львів, вул.______________
Відповідач:ПІП __________________,
79000, м. Львів, вул.______________,
3-тя особа:ПІП___________________,
79000, м. Львів, вул.______________

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визначення походження дитини

Я з ПІП_____________. перебував в зареєстрованому шлюбі з 15 травня 1997 року по 3 серпня 2008 року. Через певні обставини ми змушені були розлучитись. Пiд час перебування у шлюбi в нас не було дiтей. В даний час моя колишня дружина перебуває у іншому шлюбі.
Однак нещодавно я дізнався, що ПІП____________ народила дитину, як менi стало вiдомо вiд її сестри ПІП______________, це відбулось 14 квітня 2009 року. У неї народилась донька – Марія.
У цей перiод, а саме з 30 січня 2009 року, вона вже була одружена з ПІП____________. Вони зареєстрували дитину: ПІП_____________, вказавши нове прізвище та по батько відповідача. Однак вважати вiдповiдача батьком народженої дитини неможливо, оскiльки приблизно протягом мiсяця пiсля розлучення я пiдтримував iнтимнi стосунки iз ПІП______________, зокрема, ми вели спiльне господарство тощо, а тому з вiдповiдною впевненiстю вважаю, що народжена дитина є моїм донькою. Окрім того як мені також стало відомо від сестри моєї колишньої дружини. Остання познайомилась з її теперішнім чоловіком лише під час новорічних свят, тобто у період з 30.12.2008 по 08.01.2009р. До цього вони знайомі не були.
На мої пропозицiї зареєструвати дитину на моє iм’я нi вiдповiдач, нi третя особа нiяк не реагували, i навiть змiнили адресу мiсця проживання.
На пiдставi наведеного, вважаю своїм правом i обов’язком як кровного батька дитини виступити на захист iнтересiв моєї доньки i своїх власних та визначити її походження вiд мене ПІП_______________ та моєї колишньої дружини ПІП________________.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ч. 2 ст. 124 СК, статей 4, 118-120 ЦПК України,

прошу:

1. Постановити рiшення, яким визначити батьком ПІП__________, 14 квітня 2009 року народження, — ПІП________________.
2. У порядку досудової пiдготовки витребувати з ___________ пологового будинку вiдомостi про дитину, народжену ПІП________________ 14 квітня 2009 р.н.
3. Витребувати з РАЦС ________________ вiдомостi про реєстрацiю ПІП___________, 14 квітня 2009 р.н.
4. Допитати як свiдка ПІП_______________, що мешкає: м. Львів, вул.___________, яка може розповiсти про те, коли познайомилися ПІП____________з ПІП____________., а також засвідчити про час та iншi обставини нашого спiльного життя як у перiод шлюбу, так i пiсля його розiрвання.
5. Призначити генетичну експертизу на предмет встановлення походження дитини вiд ПІП______________.

Додатки:
1. Копія позовної заяви.
1. Копiя свiдоцтва про одруження
2. Квитанцiя про сплату держмита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення.

«__»___________2011р.

ПІП_________________

Залишити коментар