Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Позовна заява про стягнення боргу за неоплату послуг з перевезення вантажів

Господарський суд Рiвненської областi
33001, м. Рівне, вул. Яворницького, 59

Позивач:
Товариство з обмеженою відповідальністю
“ХХХ”
81400, Львівська обл., м. _____________
вул.______________; код ЄДРПОУ

Відповідач:
Фізична особа-підприємець YYY
35336, с. Верхівськ, вул._________
Рівненська область;
ідентифікаційний номер

Ціна позову 21469 грн31коп.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення боргу

Відповідно до підписаної Сторонами Заявки № 4 від 11.01.2010р. на перевезення вантажів автомобільним транспортом ТзОВ “ХХХ” за замовленням надало транспортні послуги по перевезенню вантажу автомобільним транспортом за маршрутом Німеччина-Україна, автомобілем: Вольво ВС 0000 ВК, н/п ВС 0000 ХТ. Перевезення було виконано належним чином, що підтверджується даними СMR (транспортної накладної) № 0000088 та відміткою вантажоотримувача в графі „24” СMR про отримання вантажу. Відповідно до цієї заявки оплата послуг ТзОВ “ХХХ” в розмірі 21469 грн. 31 коп. в т.ч. ПДВ 692,99 грн. ( а/м ВС 0000 ВК, н/п ВС 0000 ХТ) мала бути здійснена ФОП YYY через 5-7 банківських днів з моменту отримання оригіналів документів, які підтверджують факт перевезення вантажу. Всі необхідні документи були надіслані Відповідачу 04.02.2010 р., але Акту виконаних робіт він не було підписано та оплати послуг не здійснено.
Відповідно до ст. 526 ЦК України: “Зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.” Подібні вимоги містяться в ч. 1 ст. 193 ГК України, відповідно до якої “Суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.”
Між Перевізником та Замовником виникло господарське зобов’язання на підставі заявки на перевезення вантажу. В ст. 307 ГК України передбачено, що “За договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов’язується доставити ввірений їй другою стороною (вантажовідправником) вантаж до пункту призначення в установлений законодавством чи договором строк та видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (ванатжоодержовачу), а вантажовідправник зобов’язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.”
Відповідно до ч. 2 ст. 307 ГК України “Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням перевізного документа (транспортної накладної, коносаменту) відповідно до вимог чинного законодавства”. Подібна норма міститься в ч. 3 ст. 909 ЦК України. В даному випадку таким документом є транспортна накладна СMR № 0000088 .
Перевізник свої зобов’язання по договору виконав належним чином – вантаж доставив вчасно та видав вантажоотримувачу, про що свідчить відмітка в транспортній накладній.
Проте Відповідач свої обов’язки за договором не виконав належним чином – вартість наданих послуг не оплатив, чим порушив свої зобов’язання за заявкою № 4 від 11.01.2010 р.
Позивач вживав заходів досудового врегулювання спору, передбачених ст.ст. 6,7 ГПК України, а саме 12.03.2010 року Відповідачу було направлено претензію, проте Відповідач відповіді на претензію не надав і вимог претензії не виконав.
Відповідно до умов Заявки на перевезення № 4 від 11.01.2010 р., борг Відповідача за неоплату наданих послуг по перевезенню вантажу становить:
21469 грн. 31 коп. (двадцять одна тисяча чотириста шістдесят дев’ять грн. тридцять одна коп.) в т.ч. ПДВ 692,99 грн.
Виходячи із вищенаведеного та керуючись ст.ст. 1, 2, 54-57, 61, 64, 82 ГПК України, Товариство з обмеженою відповідальністю “ХХХ” просить суд:

1. Прийняти позовну заяву ТзОВ “ХХХ” до розгляду та порушити провадження у справі.
2. Стягнути з ФОП YYY на користь ТзОВ “ХХХ” 21469 грн. 31 коп. боргу.
3. Судові витрати стягнути з Відповідача.

Додатки:
1. копії установчих документів ТзОВ “ХХХ”;
2. копії заявки на перевезення № 4 від 11.01.2010 р.;
3. копії CMR (транспортна накладна) № 0000088;
4. копія Рахунку №ЕТ-0000009 від 19.01.2009 р.;
5. копія надсилання оригіналів документів, які підтверджують факт перевезення вантажу;
6. копія претензії та підтвердження про її відправлення;
7. документ, що підтверджує сплату державного мита;
8. документ, що підтверджує сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;
9. докази надсилання копії позовної заяви та додатків до неї Відповідачу.

„__” ______________ 2010р.

Директор ТзОВ «ХХХ» ______________________

Залишити коментар