Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Інтернатура в приватному медичному закладі

Інтернатура в приватному медичному закладі

Інтернатура в приватному медичному закладі. Інструкція дій при самостійному пошуку місця проходження інтернатури та стажування випускниками-інтернами

Із прийняттям 23.05.2017 р. змін до ЗУ “Про освіту”, у випускників вищих медичних навчальних закладів виникають наступні запитання щодо проходження інтернатури:

 1. Де проходити інтернатуру?
 2. Чи можна проходити стажування у приватному медичному закладі?
 3. Куди звертатися для оформлення стажування?
 4. Порядок дій при зарахування в інтернатуру та на стажування.

Відповідь на ці основні запитання дає юрист Адвокатського Бюро “Кульчицький та Партнери” – Аліна Макух.

Де проходити інтернатуру?

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих закладів освіти IIIIV рівнів  акредитації медичних факультетів університетів і закладів медичної  (фармацевтичної)  післядипломної освіти та  стажування  в  базових установах і закладах охорони здоров’я.

 Порядок зарахування в інтернатуру у 2017 році?

Зарахування молодих спеціалістів в інтернатуру здійснюється наказом відповідного депертаменту охорони здоров’я.

Зарахування проводиться на посади лікарів(провізорів)-інтернів. 

У наказі про зарахування в інтернатуру вказується спеціальність інтернатури, заклад освіти, в якому проводитиметься очна частина навчання та базова установа чи заклад (підприємство), де проводитиметься стажування.

Підстави для зарахування в інтернатуру

Підставо для зарахування в інтернатуру є диплом лікаря (провізора) з певної  лікарської(провізорської) спеціальності, посвідчення про направлення на роботу за персональним розподілом або довідка про право самостійного працевлаштування. 

Випускники вищих медичних(фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, які направлені на роботу в  системи  інших міністерств  та відомств, зараховуються в інтернатуру наказами цих міністерств і відомств після погодження з Головним управлінням закладів освіти Міністерства охорони здоров’я України.

Що робити, якщо 01 серпня інтерн не може приступити до навчання в інтернатурі

Випускники вищих медичних(фармацевтичних) закладів освіти, які з поважних  причин не можуть своєчасно,1 серпня поточного року, приступити до навчання в інтернатурі, зобов’язані до 15 серпня повідомити про це Головне управління державної служби та медичних кадрів обласних департаментів охорони здоров’я.

Випускники, які прибули на  навчання в інтернатуру із запізненням, подають у відповідний депатрамент охорони здоров’я документи, що пояснюють причину запізнення. Інтернатура в приватному медичному закладі.

За результатами їх розгляду приймається рішення про допуск до навчання в інтернатурі.

Наслідки пропущення строків початку навчання в інертнатурі

Якщо випускник без поважних причин не приступив до навчання в інтернатурі до 1 вересня, то він не допускається  до  проходження інтернатури. 

У цьому випадку він за поданням відповідного департаменту охорони здоров’я, може бути зарахований до інтернатури з початку наступного навчального року.

У разі запізнення на навчання в інтернатуру з поважних причин йому може бути продовжений термін навчання на строк запізнення. 

До поважних причин відносяться хвороба,  несвоєчасне укладання трудового договору випускником, який мав право  самостійного працевлаштування.

У цьому випадку він направляється до Головного управління державної служби і медичних  кадрів  Міністерства  охорони  здоров’я України для вирішення питання.

 Де можна проходити стажування та влаштовуватися на роботу інтернам у 2017 році. Інтернатура в приватному медичному закладі . 

Відповідно до Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, стажування потрібно проходити в базах стажування:

Бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів  –  це базові установи та заклади охорони здоров’я, які використовуються з  метою   первинної спеціалізації випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти.

Це можуть бути обласні, міські і центральні районні лікарні, міські та обласні дитячі лікарні, пологові  будинки, диспансери, лікарні, підпорядковані  іншим відомствам, клініки науково-дослідних інститутів, діагностичні центри, бюро  судово-медичної експертизи, установи і заклади санітарно-епідеміологічної служби, аптечні заклади тощо, що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності.

Бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів повинні відповідати таким вимогам:

1. мати у своєму складі лікувально-діагностичні відділення, лабораторні та діагностичні кабінети,інші виробничі підрозділи,навчання інтернів в яких передбачене навчальним планом і програмою інтернатури з певної спеціальності;

2. бути забезпечені медичним (фармацевтичним) обладнанням, апаратурою  та інструментарієм, необхідними для здійснення діагностичної, лікувальної,       санітарно-профілактичної (протиепідемічної), провізорської роботи на сучасному рівні і відповідно до завдань даного закладу чи установи (підприємства);

3. мати можливість надати лікарям(провізорам)-інтернам робочі місця  і  обсяг роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм інтернатури з певної спеціальності;

4. мати навчальні приміщення для лікарів(провізорів)-інтернів, обладнані необхідними навчально-методичними посібниками, таблицями, макетами, стендами, сучасними технічними засобами навчання тощо;

5. мати можливість забезпечення лікарів(провізорів)-інтернів гуртожитком.

Чи можна інтернам у 2017 році влаштовуватися на роботу у приватні медичні заклади ?

Згідно із ч.1 ст. 3 Законом України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я» 

заклад охорони здоров’я – це юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників.

Чи може обласне управління охорони здоров’я заборонити стажуватися інтернам у приватних медичних закладах?

Відповідь: “НІ!”, якщо медичний заклад відповідає вимогам п.3.5 Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів.

Згідно із п.4 ч.2 ст.13 Закону України «Про вищу освіту»:

Державні органи, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади:

 • сприяють працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів, що належать до сфери їх управління, здійснюють розподіл випускників вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання) для подальшого проходження служби та надають випускникам інших вищих навчальних закладів інформацію про наявність вакансій у складі юридичних осіб незалежно від форми власності та підпорядкування для можливого працевлаштування.

Ст. 64 Закону України “Про освіту”: випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим Законом. Вищі навчальні заклади не зобов’язані здійснювати працевлаштування випускників.

Що робити, якщо випускник бюджетної форми навчання самостійно шукає місце роботи та інтернатури? Інтернатура в приватному медичному закладі

Випускник

 1. Отримує у ВНЗ, у якому навчався:

– Диплом

– Сертифікат екзамену «КРОК 2»

– Довідку про навчання за державним замовленням.

 1. Повідомляє свій ВНЗ про відмову від направлення на роботу ПИСЬМОВОЮ ЗАЯВОЮ.
 2. Самостійно обирає та шукає місце роботи та лікарську спеціальність. Для цього звертається до:

– структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій;

– керівників закладів охорони здоров’я.

 1. У разі згоди керівника закладу надати місце роботи з обраної лікарської/провізорської спеціальності отримує від нього гарантійний лист.
 2. Звертається до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій з гарантійним листом про працевлаштування, ориманим від керівника закладу (в якому випускник знайшов собі місце роботи).
 3. Не пізніше 01 серпня приступає до роботи.
 4. Після закінчення інтернатури погоджується відпрацювати 3 роки за направленням.

Вищий навчальний заклад

 1. Видає випускнику:

– Диплом

– Сертифікат екзамену «КРОК 2»

– Довідку про навчання за державним замовленням.

 1. Отримує письмову заяву від випускника про його відмову від отриманого раніше місця роботи за розподілом.
 2. Подає в МОЗ України відповідну звітну інформацію до 01 вересня 2017 року.

Департамент охорони здоров’я

 1. Забезпечує зарахування випускників 2017 року на посади лікарів-інтернів/провізорів-інтернів не пізніше 01 серпня 2017 року*.
 2. Наказом Департаменту відряджає випускника на навчання в інтернатуру до ВНЗ та визначає базу стажування.
 3. Подає в МОЗ України відповідну звітну інформацію до 01 вересня 2017 року.
 4. Подає до ВНЗ відповідну звітну інформацію в 5-ти денний термін після зарахування випускника на посаду.

*Підставою для зарахування на посаду лікаря-інтерна/провізора-інтерна для навчання за державним замовленням є: ДОВІДКА ПРО НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ.

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що стажування можна проходити у приватному закладі охорони здоров’я, якщо цей заклад відповідає вимогам п.3.5 Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів.

Що зробити:

 1. у випадку, неможливості приступити до навчання в інтернатурі і проходження стажування – подати заяву в обласне управління охорони здоров’я про неможливість своєчасно приступити до навчання в інтернатурі та проходження стажування (до 15.08.2017 р.);
 2. подати заяву до обласного управління охорони здоров’я про зарахування на навчання в інтернатуру у ВНЗ та зарахування на посаду у відповідний заклад охорони здоров’я. 

 До заяви додати:

 • гарантійний лист;
 • диплом;
 • довідка про навчання за державним замовленням;
 • ліцензію медичного закладу.

Зразок заяви ЗАЯВА про зарахування в інтернатуру.

 


Залишити коментар