Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Категорії : Договори та акти

Договір поставки товарів, договір купівлі-продажу, договір оренди (найму), договір страхування, договір застави нерухомого майна (іпотека), договір дарування, договір доручення.

договір про надання юридичних послуг юридичною фірмою ДОГОВІР щодо надання юридичних послуг м. ____________ “____” ___________ 20 15 р. ЗАМОВНИК: ТОВ “Петренко Компані”, в особі Петренка Петра Івановича, що діє на підставі  Статуту з одного боку, і ЮРИДИЧНА ФІРМА: ...

Читати далі

типовий контракт (трудова угода) з працівником зразок контракту ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ З ПРАЦІВНИКОМ м. __________ “___” ____________ 20___р Сторони: Роботодавець: _________________________________________________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі __________________, діючого на підставі _____________________________, з ...

Читати далі

договір про проживання дитини та про участь у її вихованні зразок договору м.Львів «___»_____________20__р. ДОГОВІР про проживання дитини та про участь у її вихованні Ми, нижчепідписані: ПІП________________________, що мешкає м.Львів__________________ з одного боку та ПІП_________________, що мешкає м. Львів ...

Читати далі

договір між батьками про сплату аліментів на дитину зразок м.Львів «___»_______________20__р.   Договір між батьками про сплату аліментів   Ми, ПІП___________________ (ідентифікаційний номер 0000000000), який проживає за адресою: м. Львів, вул.______________________, з однієї сторони, та ПІП___________________ (ідентифікаційний номер 0000000000), яка проживає ...

Читати далі

договір купівлі-продажу квартири зразок Місто Львів, дві тисячі девятого року, __________місяця, _________________ числа.   Договір купівлі-продажу квартири   Ми, _________________ (________________), громадянин _____________, (ІН ____________), що мешкає за адресою: ______________, який діє від свого імені та як представник __________________ (_________________), гром. ...

Читати далі

договір про поділ майна подружжя після розірвання шлюбу зразок місто Львів «__»_________20__р. ДОГОВІР про поділ майна подружжя Ми, колишнє подружжя: з однієї сторони – я, [П.І.Б. громадянки А.] (народилася “__” ___________ ___ року; паспорт ______, виданий ____________________________________________________________ “__” ___________ ___ ...

Читати далі

договір довічного утримання зразок м. _____________ “___” ______________ 201_ р.   ДОГОВІР довічного утримання   Громадянин України ________________________(вказати прізвище, ім’я та по батькові)___________________, що проживає за адресою: ________________________(вказати місце проживання)______________________, (надалі іменується “Відчужувач”), з однієї сторони, та громадянин України _______________________(вказати прізвище, ...

Читати далі

договір позики грошей між фізичними особами зразок м. Львів, «12»січня 2015р. Договір позики Гр.______________________, проживаю в м._______________ по вул. ______________________, буд. ________, кв. ______ (надалі – ПОЗИКОДАВЕЦЬ), та гр. ______________________________, проживаю в м. __________________ по вул. _________________, буд. _______, ...

Читати далі

Шлюбний договір зразок м. Львів «__»___________20__р. Шлюбний договір Ми, ПІБ________________, паспорт: серія ___№__________, виданий ___________________ “___”_____________р., що проживає за адресою м.___________, вул.____________, та ПІБ__________________, паспорт: серія ___ № _______________, виданий ________________________ “___” ______________р., що проживає за адресою: м. ...

Читати далі

договір купівлі-продажу товару з відстрочкою платежу ДОГОВІР №__ купівлі-продажу товарів Місце укладення: _____________. Дата укладення: ______________ Приватне підприємство “Петренко” (в подальшому поіменоване як Продавець) в особі ___________________________________________________, який діє на підставі __________________, з однієї сторони, та ___________________________________________________ (в подальшому ...

Читати далі