Mобілізація

Питання

Добрий день !Скажіть будь-ласка чи підлягаю я під 5 хвилю мобілізаціі, якщо дружина інвалід дитинства 2 групи і неповнолітня дитина з синдромом Дауна.Дякую.Ярослав.

в процесі 0
яРОСЛАВ 8 років 1 1 коментар 1708 переглядів

1 коментар ( 1 коментар )

 1. Відповідно до ст. 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

  заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за
  органами державної влади, іншими державними органами, органами
  місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і
  організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
  України;

  визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії
  тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на
  термін до шести місяців (з наступним проходженням
  військово-лікарської комісії);

  чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей
  віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову
  службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання); { Абзац
  четвертий частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із
  Законом N 1614-VII ( 1614-18 ) від 25.07.2014 }

  жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей)
  віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову
  службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання); { Абзац
  п’ятий частини першої статті 23 в редакції Закону N 1614-VII
  ( 1614-18 ) від 25.07.2014 }

  жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня
  дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;
  { Частину першу статті 23 доповнено новим абзацом згідно із
  Законом N 1614-VII ( 1614-18 ) від 25.07.2014 }

  усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки,
  батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або
  діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі
  особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і
  тільки за місцем проживання); { Частину першу статті 23 доповнено
  новим абзацом згідно із Законом N 1614-VII ( 1614-18 ) від
  25.07.2014 }

  зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують,
  відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших
  осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

  народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної
  Республіки Крим;

  інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у
  передбачених законами випадках.

  Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий
  період не підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються
  на денній формі навчання.

  Якщо Ви підпадаєте під якусь з цих категорій, то Ви не підлягатимете мобілізації.

Залишити відповідь