Мобілізація

Питання

З якого віку будуть мобілізовувати з 20 чи 25 ? І з 45-60 будуть мобілізовувати усіх військовозобовязаних (рядових) чи лише вищий офіцерський склад ?

в процесі 0
Мобілізація 8 років 1 1 коментар 2036 переглядів

1 коментар ( 1 коментар )

 1. під четверту хвилю мобілізації потрапляють військовозобов’язані віком від 20 до 60 років.

  військовозобов’язаних віком від 50 до 60 років братимуть до війська лише як добровольців.

  Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»

  Стаття 22. Граничний вік перебування на військовій службі

  5) для військовозобов’язаних та резервістів, які призиваються
  на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий
  період, та військовослужбовців, які проходять військову службу під
  час особливого періоду, – до досягнення граничного віку
  перебування в запасі та у військовому резерві.
  { Частину першу статті 22 доповнено пунктом 5 згідно із Законом
  N 1275-VII ( 1275-18 ) від 20.05.2014 }

  2. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших
  військових формувань, які мають високу професійну підготовку,
  досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані
  військово-лікарською комісією придатними за станом здоров’я для
  проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені
  на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій
  службі, встановлений частиною першою цієї статті, на строк до
  5 років у порядку, встановленому положеннями про проходження
  військової служби громадянами України. { Частина друга статті 22 в
  редакції Закону N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 }
  Стаття 28. Розряди запасу та граничний вік перебування
  військовозобов’язаних у запасі

  1. Запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди, що
  встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних.

  2. Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають
  військові звання рядового, сержантського і старшинського складу,
  поділяються на розряди за віком:

  1) перший розряд – до 35 років;

  2) другий розряд – до 60 років.
  { Пункт 2 частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із
  Законом N 1604-VII ( 1604-18 ) від 22.07.2014 }

  { Частина друга статті 28 в редакції Закону N 1169-VII ( 1169-18 )
  від 27.03.2014 }

  3. Особи офіцерського складу, які перебувають у запасі,
  поділяються на розряди за віком:

  1) перший розряд:

  молодший офіцерський склад – до 45 років;

  старший офіцерський склад:

  майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) – до
  50 років;

  полковник (капітан 1 рангу) – до 55 років;

  вищий офіцерський склад – до 60 років;

  2) другий розряд:

  молодший та старший офіцерський склад – до 60 років;

  вищий офіцерський склад – до 65 років.
  { Пункт 2 частини третьої статті 28 в редакції Закону N 1604-VII
  ( 1604-18 ) від 22.07.2014 }

  { Частина третя статті 28 в редакції Закону N 1169-VII ( 1169-18 )
  від 27.03.2014 }

  4. Граничний вік перебування в запасі другого розряду є
  граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві.

  5. Військовозобов’язані-жінки, незалежно від присвоєних їм
  військових звань, зараховуються до запасу другого розряду.
  Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.
  { Частина п’ята статті 28 в редакції Закону N 1169-VII ( 1169-18 )
  від 27.03.2014 }

Залишити відповідь