Виїзд за кордон після адміністративного правопорушення

Питання

Чи накладаються якісь обмеження на виїзд за кордон з України на людину, яка вчинила адміністративне правопорушення, та в якості адміністративного стягнення отримала попередження?

в процесі 0
Никита Г. 8 років 4 4 коментарі 5280 переглядів

4 коментарі ( 4 коментарі )

 1. Был доставлен сотрудниками милиции в отделение, за распитие спиртных напитков в общественном месте. Составлен протокол административного правонарушения, в котором назначено взыскание в виде предупреждения (стягнення у вигляді попередження). Штраф не назначался, поскольку нарушение было в первый раз. Хотелось бы знать, отразится ли это как-то на возможность выезда из страны, оформление визы и т. д.

 2. На право виїзду за кордон це не вплине. Підстави для вiдмови у виїзді за кордон у випадках, якщо:
  1) вiн обiзнаний з вiдомостями, якi становлять державну таємницю, – до закiнчення термiну, встановленого статтею 12 цього Закону;
  2) дiють неврегульованi алiментнi, договiрнi чи iншi невиконанi зобов’язання – до виконання зобов’язань, або розв’язання спору за погодженням сторiн у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов’язань заставою, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України;
  3) проти нього порушено кримiнальну справу – до закiнчення провадження у справi;
  4) вiн засуджений за вчинення злочину – до вiдбуття покарання або звiльнення вiд покарання;
  5) вiн ухиляється вiд виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рiшенням, – до виконання зобов’язань;
  6) вiн свiдомо сповiстив про себе неправдивi вiдомостi – до з’ясування причин i наслiдкiв подання неправдивих вiдомостей;
  7) вiн пiдлягає призову на строкову вiйськову службу – до вирiшення питання про вiдстрочку вiд призову;
  8) щодо нього подано цивiльний позов до суду – до закiнчення провадження у справi;
  9) вiн за вироком суду визнаний особливо небезпечним рецидивiстом чи перебуває пiд адмiнiстративним наглядом мiлiцiї – до погашення (зняття) судимостi чи припинення нагляду.

Залишити відповідь