Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Категорії : Охорона праці

Розділ присвячений охороні праці на підприємстві, інструкції з охорони праці тощо

Затверджено Наказ Держнаглядохоронпраці 29.01.98 N 9 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р. за N 226/2666    Положення про розробку інструкцій з охорони праці на підпримстві “____________________” 1. Загальні положення 1.1. Положення встановлює вимоги ...

Читати далі

“ПОГОДЖУЮ” Головний державний інспектор _____________ ДІОД у ГЖКПГ і ХП ТУ ДНОП по __________ області _____________________ “____” ______________2010 р. “ЗАТВЕРДЖЕНО” Наказом директора ПАТ “Комінтернавто” № _____від “__” ________2010р. ПОЛОЖЕННЯ про службу охорони праці ПАТ “Комінтернавто” ...

Читати далі

Положення щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві 1. Загальні положення 1.1. Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві (далі – Рекомендації) визначають мінімальні вимоги до заходів суб’єкта господарювання щодо забезпечення безпечних та здорових ...

Читати далі