Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Категорії : Реферати та ін.

Реферати, курсові, дипломні та задачі з права.

Реферат на тему: Види складів злочинів. Кваліфікація злочинів (поняття та значення). Класифікація юридичних складів злочинів за ступенем їх суспільної небезпеки: 1) основний склад злочину – фіксує різновид злочину певного виду без пом‘якшуючих і без обтяжуючих обставин; ...

Читати далі

  Реферат на тему: Поняття об‘єкта злочину та його структура. Класифікація об‘єктів злочинів. Родовий та видовий об‘єкти злочинів (поняття, значення).  Предмет злочину.     Об‘єкт як елемент складу злочину – це цінності, що охороняються кримінальним законом, проти яких спрямоване злочинне діяння ...

Читати далі

    Реферат на тему Суб‘єкт злочину (поняття, ознаки).  Вік, по досягненні якого особа може нести кримінальну відповідальність.  Спеціальний суб‘єкт та його види.     Суб‘єктом злочину вважається фізична особа (людина), яка вчинила передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння і спроможна понести ...

Читати далі

  Реферат на тему:                          Поняття вини та її форми.  Умисел та його види, зміст умислу.                          Необережність та її види.   Основною і обов‘язковою ознакою суб‘єктивної сторони кожного злочину є вина особи. принцип кримінальної відповідальності за наявності вини ...

Читати далі

Акцепт і аваль векселів, вирішення спірних питань.   Письмовою згодою платника на оплату векселя є акцепт. Цією дією платник (трасат) приймає на себе зо­бов’язання сплатити вексель у встановлений строк. Ак­цепт ставиться в лівій частині лицьової сторони вексе­ля і виражається словом: «Акцептований» ...

Читати далі

Акцепт, індосамент і цесія векселів. Акцептант — це платник, що акцептував виставлений на нього переказний вексель. Завдяки акцепту платник стає головним боржником за векселем. Таким чином, акцепт є письмовим зобов’язанням на векселі платника сплатити його держателю в строк. ...

Читати далі

Курсова робота на тему: Принципи цивільного процесуального права.   ПЛАН.     1.  Вступ. 2.  Поняття принципів і їх значення. 3.  Система принципів і їх класифікація. 4.  Принципи, закріплені в Конституції України. 5.  Принципи, закріплені в цивільному законодавстві. 6.  Система принципів цивільного процесу іноземних держав. 7. ...

Читати далі

    Захист прав та інтересів відповідача в цивільному процесі Зміст Вступ                                                                                                    ………………1 I. Права і обов’язки сторін, що беруть участь в процесі : 1.Загальна  характеристика  ...

Читати далі

Лекція Тема 3: Цивільне право України – як галузь права. Мета: – ознайомити студентів з основними засадами, принципами, поняттями цивільного права України; – виховати повагу до цивільного законодавства, та розуміння законів та юридичних актів, вміння орієнтуватись у правовій системі України; –         розвинути ...

Читати далі

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ   СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ     КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА                                                                                    студента заочного факультету                                                         3 курсу групи “Правове забезпечення АПК” Шатова Сергія Леонідовича 987159 ...

Читати далі