Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Заява про перегляд заочного рішення суду

Заява про перегляд заочного рішення суду

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
46000, м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34

Відповідач: ____________________________________
46000, м. Тернопіль, пр. С.Бандери, 00
Ідентифікаційний номер
Паспорт серії:

інші особи, які беруть участь у справі:

Відповідач: Приватне підприємство „ХХХ ”
46006, м. Тернопіль, вул. ___________
ЄДРПОУ

Позивач: АТ „ОТП Банк” в особі регіонального відділення
АТ „ОТП Банк” в м.Тернопіль
46001, м.Тернопіль, вул. Листопадова, 7
к/р 32006191001 в ГУ НБУ по м. Києву та
Київській області
ЄДРПОУ 21685166 МФО 300528
тел.47-04-02

Заява про перегляд заочного рішення

22 березня 2010 року Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області постановлено заочне рішення, яким позов АТ „ОТП Банк” в особі регіонального відділення АТ „ОТП Банк” в м.Тернопіль до ПП „ХХХ ” та ХХХ про стягнення заборгованості задоволено повністю та зобов’язано стягнути солідарно з „ХХХ ” та ХХХ на користь АТ „ОТП Банк” в особі регіонального відділення АТ „ОТП Банк” в м.Тернополі 301041 (триста одну тисячу сорок одну) грн. 78 (сімдесят вісім) коп. – заборгованості за кредитним договором та 1820 грн. – судових витрат.
Рішення суду є необґрунтованим та незаконним, через неповне та неправильне дослідження доказів та встановлення обставин справи, а також неправильне застосування норм матеріального права.
Тому в порядку ст. 294 Цивільного процесуального кодексу України 29.03.2010 року відповідачем —ХХХ була подана апеляційна скарга.
Проте, ухвалою апеляційного суду Тернопільської області від 15 травня 2010 р. апеляційну скаргу ХХХ на рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.03.2010 р. залишено без розгляду та роз’яснено, що заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, тобто в порядку ст.228 ЦПК України.
Відповідно в процесі таких дій (подання заяви про наміри апеляційного оскарження, подання апеляційної скарги, отримання ухвали про залишення апеляційної скарги без розгляду) було пропущено сторок, передбачений для подання заяви про перегляд заочного рішення. Більше того — слід наголосити, що можливості дотриматися порядку передбаченого ст. 228 ЦПК України я був позбавлений через відсутність у мене будь якої інформації про наявність даного рішення взагалі. Оскільки, попри ухвалення такого рішення у моїй відсутності — судом не було здійснено жодного інформування про це.
Рішення суду від 22.03.2010 р. є необґрунтованим та незаконним, з наступних підстав:
Судом першої інстанції встановлювалося лише факт порушення зобов’язань з боку позичальника (ПП „ХХХ ”), що полягало, як вказано у рішенні суду від 22.03.2010 р., в наступному: після закінчення терміну дії кредитного договору ПП „ХХХ ” кредитні кошти не повернуло, а тому борг ПП „ХХХ” за тілом кредиту складає 60277, 53 грн.
Проте, вказана сума була сплачена ПП „ХХХ ” на рахунок АТ „ОТП Банк” в м. Тернополі під час розгляду справи в суді першої інстанції (копія платіжного доручення додається).
Також, суд, посилаючись на п 4.1.1 договору про надання овердрафту № __________, задовільнив вимогу АТ „ОТП Банк” в м.Тернополі про нарахування пені та відсотків, не звернувши увагу на те, що умова пункт 4.1.1. договору суперечить чинному законодавству України, а тому такий пункт договору є недійсним.
Так у п. 4.1.1. договору про надання овердрафту №____________ встановлена відповідальність за порушення прийнятих на себе зобов’язань стосовно повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування кредитними коштами, у визначені цим Договором строки. Згідно цього ж пункту Позичальник зобов’язаний сплатити Банку пеню у розмірі 1 % (одного відсотка) від суми несвоєчасно виконаного зобов’язання, за кожний день прострочки. На виконання зазначеного пункту договору АТ „ОТП Банк” в м.Тернополі нарахував ПП „ХХХ” пеню за несвоєчасно погашений кредит та відсотки за період з 23.01.2009 року по 17.11.2009 року в розмірі 240706,45 грн. Така вимога Банку була судом задоволена.
Проте, у ст.ст. 2, 3 Закону України „ Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” вказано, що розмір пені, встановлюється договором, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.
Відповідно до частини першої статті 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. Вказана суперечність відповідно до статті 215 ЦК України є підставою для визнання правочину недійсним.
Відповідно до ч. 1 ст. 216 ЦК України недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю.
Відповідно до ч. 4 ст. 216 ЦК України правові наслідки недійсності нікчемного правочину, які встановлені законом, не можуть змінюватися за домовленістю сторін.
Відповідно суд не мав би застосовувати положення договору, які суперечать нормам Закону, який поширюється на учасників господарських відносин.
Окрім того, в порушення п.6 ст.232 Господарського кодексу України, згідно якого „нарахування штрафних санкцій за простроченя виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняться через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконане.” Натомість судом задоволено вимогу про нарахування таких санкцій за період з 23.01.2009 року по 17.11.2009 року.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст.228, 229 Цивільного процесуального кодексу України,

П Р О Ш У:

1. Поновити строк на подачу заяви про перегляд заочного рішення.
2.Скасувати рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22 березня 2010 року та призначити справу до розгляду в загальному порядку.

Додатки.

1.Копія заяви про перегляд заочного рішення
2. Платіжне доручення про сплату основної суми боргу.
3. Копія ухвали апеляційного суду Тернопільської області від 15.05.2010 р.

„__” __________ 2010 р.

1 коментар ( 1 коментар )

 1. Заява про перегляд заочного рішення

  22 березня 2010 року Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області постановлено заочне рішення, яким позов АТ „ОТП Банк” до ПП „ХХХ ” та ХХХ про стягнення заборгованості задоволено повністю.
  Рішення суду є необґрунтованим та незаконним, через неповне та неправильне дослідження доказів та встановлення обставин справи, а також неправильне застосування норм матеріального права.
  Тому в порядку ст. 294 Цивільного процесуального кодексу України 29.03.2010 року відповідачем —ХХХ була подана апеляційна скарга.
  Проте, ухвалою апеляційного суду Тернопільської області від 15 травня 2010 р. апеляційну скаргу ХХХ на рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.03.2010 р. залишено без розгляду та роз’яснено, що заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, тобто в порядку ст.228 ЦПК України……
  П Р О Ш У:
  1. Поновити строк на подачу заяви про перегляд заочного рішення.
  2.Скасувати рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22 березня 2010 року та призначити справу до розгляду в загальному порядку.

Leave a reply