Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Переведення на іншу роботу. До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов”язаний роз”яснити працівникові його права і обов”язки та істотні умови праці; ознайомити  працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; ...

Читати далі

Види трудового договору. Трудовий договір як відповідна позиція взаємовідносин працівника з підприємством щодо виконання певної діяльності є визначальною категорію для трудового договору. Як родове поняття трудовий договір відповідно до чинного законодавства класифікується за окремими ознаками: залежно від специфіки ...

Читати далі

Загальний порядок прийняття на роботу.  Трудовий договір вважається укладеним, коли сторони досягли згоди з усіх умов трудових відносин. Договір може укладатись з особою, що досягла шістнадцяти років. У виняткових випадках за згодою одного з батьків або особи, ...

Читати далі

Акцепт і аваль векселів, вирішення спірних питань.   Письмовою згодою платника на оплату векселя є акцепт. Цією дією платник (трасат) приймає на себе зо­бов’язання сплатити вексель у встановлений строк. Ак­цепт ставиться в лівій частині лицьової сторони вексе­ля і виражається словом: «Акцептований» ...

Читати далі

Акцепт, індосамент і цесія векселів. Акцептант — це платник, що акцептував виставлений на нього переказний вексель. Завдяки акцепту платник стає головним боржником за векселем. Таким чином, акцепт є письмовим зобов’язанням на векселі платника сплатити його держателю в строк. ...

Читати далі

Проблеми прийняття нової конституції  України 28 червня 1996 р.  Верховною Радою України, було прийнято Конституцію України. Дана подія стала знаковою –  для розбудови незалежної Української держави, а також для формування національної правової системи. Хоча прийняття Конституції України відбувалося в досить ...

Читати далі

Пам΄ятка щодо оформлення автомобіля, отриманого, як гуманітарна допомога. В головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації інвалід, який має медичні покази на забезпечення автотранспортом з передачею керування члену сім”ї і перебуває в головному управлінні на обліку ...

Читати далі

Санітарно-гігієнічні вимоги 1. Вимоги до приміщення Площу приміщень, в яких розташовують персональні комп’ютери, визначають згідно з чинними нормативними документами з розрахунку на одне робоче місце, обладнане ПК: площа – не менше 6,0 кв.м, ...

Читати далі

Загальні положення та нормативно-правові акти, що регулюють санітарно-гігієнічні норми робочого місця в офісі Санітарно-гігієнічні вимоги до робочих місць в офісах регулюються: Законом України «Про охорону праці» від 14.10.1992 року; Правилами охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних ...

Читати далі

Авто польської реєстрації в Україні Суть водіння авто польської реєстрації в Україні без розмитнення – економного методу тимчасового ввозу транспортних засобів полягає в тому, що згідно з пунктом а) ст.5 додатку C “ДОДАТОК ЩОДО ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ” Конвенції про тимчасове ...

Читати далі