Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ХХХ” Наказ № 31/01/12-1 31 січня 2012 року                                                                    м. ______ Відповідно до протоколу Загальних зборів ...

Читати далі

Наказ про звільнення працівника в порядку переведення на інше підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «ХХХ» НАКАЗ № 18K м. Київ                                                                                  10 січня 2012 р. Звільнити Петрову Л.У., юриста, 10 січня 2012 року з роботи за пунктом 5 статті ...

Читати далі

Наказ на виготовлення печатки ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОКОМСАТ» 79067, м. Львів, вул. Хвильового, 65, ЄДРПОУ 36154233 НАКАЗ № 3 м. Львів «20» травня 2009 року “Щодо виготовлення печатки” У зв’язку із роз’їзним характером роботи, на виконання діяльності, передбаченої Статутом підприємства НАКАЗУЮ: 1. Виготовити одну ...

Читати далі

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД НАКАЗ №443 16.11.09 м.Біла Церква “Про зміни у складі осіб, що відповідають за газове господарство заводу” Для виконання вимог “Правил безпеки у газовому господарстві заводу” НАКАЗУЮ: 1. Відповідальним за безпечну експлуатацію і технічно непошкоджений стан газового обладнання котельної заводу ...

Читати далі

НАКАЗ №________ Місто________ “__”_______20__р. про прийняття на роботу за контрактом ПРИЗНАЧИТИ: ______________________________________________________ (зазначити прізвище, ім’я, по батькові) на посаду начальника юридичного відділу підприємства на умовах укладеного з ним контракту від ”__” ________ 20__ р. Підстава: контракт від ”__” ________ 20__ р. Директор ________________________________________________ З наказом ознайомлений ”__” ________ ...

Читати далі

ПП “________________” НАКАЗ №250 м. Київ 02.11.2010 Про розірвання контракту у зв’язку з закінченням терміну дії контракту НАКАЗУЮ: Контракт від ”__”_______ 20__ р. з начальником юридичного відділу _______________________________________вважати (зазначити прізвище, ім’я, по батькові) розірваним з ”__” ________ 20__ р. Директор __________________________ (підпис і ...

Читати далі

ТОВ “________________” НАКАЗ № _________ від _____________ 20__ року ПРО ВИНЕСЕННЯ ДОГАНИ Винести догану_________________________________(П.І.Б.), менеджеру зі _______________, за порушення трудової дисципліни (приступив до виконання своїх трудових обов’язків ___________________ року зі спізненням на ______ години без поважних причин). Підстава: службова ...

Читати далі

ТзОВ “Левадія” Наказ № _________ ____________ р. ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ШТАТНОГО РОЗКЛАДУ У зв’язку зі створенням відділу ___________________ НАКАЗУЮ: 1. Ввести посаду начальника відділу ___________________ в кількості однієї штатної одиниці з місячним окладом ____________________ грн. 2. Ввести посаду _________________ (______________) у ...

Читати далі

ТзОВ “Левадія” НАКАЗ № ______ від _______________ 20__ року ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ Звільнити ________________________________, __________________, з __ ____________ 20__ року зі згоди профспілкового комітету (протокол № __ від __.__.___ р.) за здійснений ___ _______ 20__ року прогул без поважних причин (був ...

Читати далі

НАКАЗ №__ Від __ ______________20__ р. Про зміну прізвища Петренко Ольги Вікторівни НАКАЗУЮ: 1. Змінити в облікових та інших офіційних документах [назва організації] прізвище Петренко Ольги Вікторівни [назва посади із зазначенням назви структурного підрозділу] на Обух. 2. Зміни до облікових та інших офіційних ...

Читати далі