Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Скарга на постанову державного виконавця про відмову у відкритті виконавчого провадження

Начальнику ВДВС Доманівського РУЮ
у Миколаївській області
Д. Ворожбиту
56400, Миколаївська обл.,
смт. Доманівка, вул. Леніна, 21а

від _____________
проживає __________

СКАРГА
на постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження

08.12.2008р. Господарським судом Львівської області видано наказ про примусове виконання рішення ______________ суду від _____________про стягнення з _________________на користь _________________ 330673,10 грн. 23.01.2009р. вказаний наказ надіслано для виконання у ВДВС Доманівського районного управління юстиції у Миколаївській області. 16.02.2009р. на адресу ___________________ надійшла постанова Заступника начальника вищезазначеного ВДВС від 29.01.2009р. про відмову у відкритті виконавчого провадження. Вказана постанова прийнята з порушенням вимог чинного законодавства та підлягає скасуванню з наступних підстав. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Як зазначено у ст. 1 Закону України “Про державну виконавчу службу”, державна виконавча служба входить до системи органів Міністерства юстиції України і здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб відповідно до законів України. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 3 Закону України “Про виконавче провадження” (далі – Закон), виконавчі листи, що видаються судами, та накази господарських судів, видані у тому числі на підставі рішень третейського суду є виконавчими документами, які підлягають виконанню державною виконавчою службою. Відповідно до ст. 18 Закону державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа, за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення. Відповідно до ст. 24 Закону, державний виконавець зобов’язаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред’явлення виконавчого документа до виконання і цей документ відповідає вимогам, передбаченим Законом України “Про виконавче провадження”, та пред’явлений до виконання до органу державної виконавчої служби за належним місцем виконання рішення. Приймаючи постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження, державний виконавець зазначив, що “в резолютивній частині наказу цифрами вказано про стягнення 330673 грн. 10 коп., прописом вказано триста тридцять шістсот сімдесят три, в зв’язку з чим не зрозуміло, яка саме сума коштів підлягає стягненню”. Як вбачається з постанови, відмовляючи у відкритті виконавчого провадження державний виконавець керувався статтями 21, 23, 26 Закону України “Про виконавче провадження”. Статтею 21 Закону визначено строки, протягом яких виконавчий документ може бути пред’явлений до виконання. Для виконавчих листів та інших судових документів встановлюється термін у три роки. Статтею 23 Закону передбачено, що державний виконавець відмовляє у прийнятті до провадження виконавчого документа, строк пред’явлення для примусового виконання якого минув, про що виносить відповідну постанову. Наказ про примусове виконання рішення видано Господарським судом Львівської області 08.12.2008р., до ВДВС Доманівського районного управління юстиції у Миколаївській області він надійшов, як вбачається із вхідного штампу, 23.01.2009р., отже, строк пред’явлення виконавчого документа до виконання не минув. Статтею 26 Закону передбачено виключний перелік підстав, з яких державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження. Незрозумілість державному виконавцеві резолютивної частини наказу не входить до підстав зазначених у статті, отже не є підставою для відмови у відкритті виконавчого провадження. Таким чином, посилання державного виконавця на вищевказані статті, як на підставу відмови у відкритті виконавчого провадження є беззмістовним та таким, що не відповідає вимогам ч. 2 ст. 19 Конституції України, а також ст. ст. 1, 24 Закону України “Про виконавче провадження”. Одночасно слід зазначити, що відповідно до ч. 2 п. 3.6.1. Інструкції про проведення виконавчих дій, прийнятої на виконання Закону України “Про виконавче провадження”, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 за №74/5, виконавчі документи, що не відповідають вимогам статті 19 Закону України “Про виконавче провадження”, направляються органом державної виконавчої служби до суду чи органу (посадовій особі), що видав даний виконавчий документ. Всупереч вказаної норми, державним виконавцем виконавчий документ направлено стягувачу. Одночасно слід зазначити, що відповідно до ст. 28 Закону, у разі якщо резолютивна частина рішення, викладена у виконавчому документі, є незрозумілою, державний виконавець, зокрема, має право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз’яснення відповідного рішення чи змісту документа. Вказаних дій державних виконавець не вчинив. Враховуючи наведене, слід прийти до висновку, що у діях державного виконавця вбачаються порушення ст. 5 Закону України “Про виконавче провадження”, де зазначено, що державний виконавець зобов’язаний вживати заходів примусового виконання рішень, встановлених Законом України “Про виконавче провадження”, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії. Виходячи з вищевикладеного, постанова про відмову у відкритті виконавчого провадження, винесена державним виконавцем ВДВС Доманівського районного управління юстиції Харченко В. М. з порушенням вимог чинного законодавства, відповідно є незаконною та такою, що підлягає скасуванню.

У зв’язку з цим, прошу скасувати постанову державного виконавця ВДВС Доманівського районного управління юстиції у Миколаївській області, відкрити виконавче провадження та забезпечити виконання рішення _______________ суду від 10.09.2008р. про стягнення з ______________на користь _______________ заборгованості в сумі 330673,10 грн.

Додатки:

– копія рішення суду на __ арк.;

– наказ Господарського суду ____________ від 08.12.2008р. у справі №___________ на __ арк.

Директор ___________________ (____________)

Leave a reply