Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Шлюбний договір укладений у шлюбі

Шлюбний договір (укладений у шлюбі)

 місто ______, «___» ________200__ року.

Ми, громадяни України,
____________________________
(ідентифікаційний номер__ , паспорт серії ___№______, виданий ___________________УВС України в ________області _______року),
який мешкає за адресою:  м.__________, вул._________, буд.___, кв. ___,

та ____________________________
(ідентифікаційний номер__ , паспорт серії ___№______, виданий ___________________УВС України в ________області _______року),
яка мешкає за адресою:  м.__________, вул._________, буд.___, кв. ___,
надалі „СТОРОНИ”,
у присутності свідків:
______________, який мешкає за адресою:  м.__________, вул._________, буд.___, кв. ___, і _____________, який мешкає за адресою:  м.__________, вул._________, буд.___, кв. ___перебуваючи у  шлюбі, зареєстрованому___________200__року та  маючи намір врегулювати майнові відносини між нами як подружжям , уклали цей Шлюбний договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Ми домовилися зберегти особисту власність кожного з подружжя на майно, що придбане до реєстрації шлюбу.

1.2.   Майно, яке  нажите нами під час шлюбу є спільною сумісною власністю за винятком майна, що підлягає державній реєстрації, яке є особистою приватною властністью того із подружжя , на чиє ім’я воно  зареєстровано.

1.3.   Майно, одержане кожним з нас в дар або внаслідок спадкування у період перебування у шлюбі, є особистою приватною власністю кожного з нас.

1.4.   На момент укладання цього договору ніяких майнових претензій та один до одного ми не маємо.

1.5.   Ми завіряємо цім договором, що на момент його укладання гр. ______на праві особистої власності належить:
а) приватне підприємство «____», зареєстроване у______, №___,
Код ЄДРПОУ 
б) квартира № __ у будинку ___по вул.___, в м.___, яка складається з двох кімнат загальною площею ___кв.м., право власності підтверджується договором купівлі -продажу від «__».___200__ року, посвідченим приватним нотаріусом ______ міського нотаріально округу______. (реєстраційний запис №____), та реєстраційним посвідченням № ___ від «__»_____200__ року, яке видане ____міським бюро технічної інвентаризації;
б) автомобіль марки_______, державний номерний знак____, двигун №__, шасі №___, технічний паспорт серія __№___, що видан МРЕВ ДАІ м. ______ «__»____200__ року;
в) грошові кошти в сумі ____доларів США, які знаходяться на вкладі в «____»банку, МФО_____

1.6.   Гр._________________, на момент укладення цього договору, на праві особистої власності належить:
а) житловий будинок__, що розташований у селі ____ області та приватизована земельна ділянка площею ___га з відповідними господарськими будівлями та спорудами
б) грошові вклади в сумі ____доларів США, які знаходяться на вкладі в «____»банку, МФО_____
 в) акції компанії ____________ в кількості ___ на загальну суму номінальної вартості__________грн.
г) телевізор____, №____ , 200_ року випуску;
д) ювелірні прикраси, а саме__________________________

1.7.   Майно , належне одному із подружжя відповідно цього договору не може бути визнано сумісною властністью, і при його відчужені любим засобом згода іншого з подружжя не потрібна.

2 . ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН.

2.1.   Я, _______________________, зобов’язуюсь разом зі своєю дружиною, __________________, утримувати її непрацездатну матір – _________________, надати можливість для проживання її разом з нами, виділивши їй окрему кімнату, а також надавати щомісячно грошові суми в розмірі _______ грн.. на утримання її матері .
Або:
У випадку розірвання шлюбу, я____________, зобов’язуюсь забезпечити дружину (з дитиною ) однокімнатною квартирою у багатоквартирному будинку у місті______________загальною площею не менш ___ кв.м., а за наявності (двох) дітей і у разі їх проживання з (виховання)  матір’ю — двокімнатною квартирою загальною площею
60 кв.м. в срок не пізніше _______ місяців з моменту росторгнення шлюбу.

 

2.2.   Придбання речей на суму більше ___________ здійснюється за спільною попередньою домовленістю подружжя.

2.3.   У разі втрати одним із подружжя працездатності інший зобов’язується надавати йому моральну та матеріальну допомогу у розмірі не менше ____ мінімальних заробітних плат щомісячно.

2.4.   Сторони зобов’язані піклуватися про спільне майно та про майно, яке належить іншій стороні, вжити всіх необхідних заходів для охорони майна та додержуватися прав та законних інтересів іншої сторони, встановлених даним договором.

2.5.   Ведення домашнього господарства приймаємо на себе в рівних обов’язках.

2.6.   Ми беремо на себе рівну відповідальність за утримання, виховання на навчання наших дітей.

2.7.   Жоден з членів подружжя не має права обмеживати  одне одного у виборі занять, кола спілкування, видів спорту, тощо.

3. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

3.1. Ми погодились, що невиконання умов договору може вважатися підставою для розірвання шлюбу.

3.2.  Цей Шлюбний договір не може бути змінений в односторонньому порядку. Зміни до цього Шлюбного договору можуть бути внесені нами шляхом складання Додаткової угоди до цього Шлюбного договору, яка підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню .
Ми маємо право відмовитися від цього Шлюбного договору. Наші права та обов’язки, визначені цим Шлюбним договором, припиняються в день подання нами до нотаріуса заяви про відмову від цього Шлюбного договору

3.3. У разі розірвання шлюбу майно, яке належить сторонам на правах приватної власності відповідно цього договору та майно, що належало сторонам до реєстрації шлюбу , до складу майна, яке підлягає розподілу, не входить.

3.5. Усі вклади та майно, що будуть придбаватися на ім’я дітей за рахунок спільних коштів, у випадку розірвання шлюбу та розподілу майна будуть вважатися такими, що належать дітям, і не будуть підлягати врахуванню при розподілі майна подружжя.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Цей Шлюбний договір укладений у письмовій формі і підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню до реєстрації шлюбу.

4.2. Зміст статей 355, 362, 364 Цивільного кодексу України та статей 92-103 Сімейного кодекс України нам нотаріусом роз’яснено. Нотаріусом роз’яснено також правові наслідки вибраного сторонами правового режиму майна.

4.3. Шлюбний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами в разі його нотаріального посвідчення.

4.5 Цей  Шлюбний договір складено українською мовою, на ____ аркушах, в трьох  автентичних примірниках, один з яких  зберігається в справах _________ нотаріальної контори, а два інші видаються кожному з подружжя.

Підписи сторін

Підписи свідків

Посвідчувальний напис нотаріуса

 

Leave a reply