Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Позовна заява про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні

_____________________ районний суд
Позивач:ПІП______________________
00000, м. _______ вул.______________
т.м. ______________________________

Відповідач: ПІП____________________
00000, м. __________ вул.___________
т.м. ______________________________

3-тя особа: Орган опіки та піклування
_____________ району м. __________
00000, м. _______, вул._____________,
тел._____________________________

Позовна заява
про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні

__________р. я зареєстрував шлюб з ПІП____________. Від цього шлюбу у нас є дитина ПІП__________ _________ р.н.
Однак спільне життя між нами не склалось ми, і згідно рішення ____________ районного суду від __________ року, шлюб між нами було розірвано.
Згідно даного рішення суду, наш син проживає разом із відповідачкою, з якою я в свою чергу дійшов згоди про можливість виховання та спілкування з дитиною. Зокрема згідно нашої спільної домовленості, син проводив зі мною час, що тиждня в неділю, понеділок та вівторок з 8.00 по 20.00.
Однак нещодавно відповідачка почала чинити мені перешкоди у побаченні з сином, що проявлялось в наступному:______________ Свідками цього зокрема були _______________
Частина 2 ст. 157 СК України наголошує на тому, що той з батьків, хто проживає окремо від дитини, зобовязаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею.
Вважаю, що виховання дитини належить до найважливіших питань життя сімї. Свій обовязок, що до виховання сина, я маю можливість повноцінно виконати, лише за умови безпосереднього спілкування з ним щотижня, на протязі декількох днів.
Ст. 159 СК України вказує на те, що у випадку якщо той з батьків, з яким проживає дитина, чинить перешкоди тому з батьків, хто проживає окремо у спілкуванні з дитиною та у її вихованні … другий із батьків має право на звернення до суду з позовом про усунення цих перешкод.
Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 55 Конституції України, ст. 157, 159 СК України, –

ПРОШУ:

1. Зобов’язати відповідача ПІП______________ усунути перешкоди у спілкуванні з нашим сином ПІП___________________, та визначити такі способи моєї участі у вихованні дитини: систематичні побачення щотижня в неділю, понеділок та вівторок з 8.00 по 20.00
2. Викликати у судове засідання та допитатих їх в якості свідків наступних осіб: _____________

Додаток:
1. Копія позовної заяви;
2. Квитанція про сплату державного мита;
3. Квитанція про оплату витрат на інформаційно технічне забезпеченння;
4. Копія свідоцтво про розірвання шлюбу;
5. Копії свідоцтва про народження дитини.

«__»________________2010р.

ПІП_____________

1 коментар ( 1 коментар )

  1. В Даному позові можна ще зіслатися на ч.3 ст.9 Конвенії про права дитини Схваленаої на 44-й сесiї Генеральної Асамблеї ООН (резолюцiя 44/25 вiд 20 листопада 1989 року) ратифiковану Постановою ВР N 789-12 вiд 27.02.91 котра стверджує – Держави-учасницi поважають право дитини, яка розлучається з одним чи обома батьками, пiдтримувати на регулярнiй основi особистi вiдносини i прямi контакти з обома батьками, за винятком випадкiв, коли це суперечить iнтересам дитини.
    Так як міжнародно-правовий договір ратифікований Верховною Радою України має вищу юридичну силу відносно національного законодавства.

Leave a reply