Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Довіреність на представництво в суді інтересів юридичної особи

ДОВІРЕНІСТЬ
№ _________

м. Львів

“__” _______________2010р.

Цією довіреністю Відкрите Акціонерне Товариство «Тетрапак» (надалі – Товариство) в особі директора Ковальського Олександра Ігоровича, який діє на підставі повноважень, наданих йому Статутом Товариства, цією довіреністю уповноважує Петренка Петра Петровича паспорт серії КВ номер 999999 виданий Франківським РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області 11 листопада 1998 року, що проживає: м. Львів, вул. ____________кв._) представляти Товариство

– в місцевих загальних судах, господарських і адміністративних судах України, третейському суді, в Міжнародному комерційному арбітражі при Торгово-промисловій палаті України, як представника позивача, відповідача або третьої особи при розгляді всіх цивільних, господарських та адміністративних справ, а саме: знайомитись з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, приймати участь у судових засіданнях, надавати докази, приймати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення суду, наводити свої докази та міркування з приводу всіх питань, що виникають в ході розгляду справи, заперечувати проти клопотань та міркувань інших учасників процесу, до винесення рішення по справі змінювати підставу та предмет позову, збільшувати та зменшувати розмір позовних вимог, відмовлятися від позову, укладати мирову угоду, подавати заяву про перегляд рішення, ухвали чи постанови суду в апеляційному та касаційному порядку, отримувати судові рішення та інші процесуальні документи, що направляються на адресу Товариства, сплачувати судові витрати, вчиняти інші процесуальні дії учасника процесу, здійснювати всі перераховані повноваження з правом підпису позовних заяв, клопотань, скарг та інших процесуальних документів;

– в державних органах та інших офіційних державних установах та організаціях в т.ч. подавати до них заяви, скарги тощо, застосовуючи всі передбачені законом засоби для захисту прав та охоронюваних законом інтересів Товариства та вчиняти всі зазначені дії без права підпису документів, а також отримувати від відповідних державних органів, установ та організацій всі документи, що направляються на ім’я Товариства.

Довіреність видана без права передоручення.
Довіреність видана першого грудня дві тисячі дев’ятого року та дійсна по перше грудня дві тисячі десятого року.

Підпис Петренка Петра Петровича __________________ засвідчую.

Директор
ВАТ «Тетрапак» _______________

1 коментар ( 1 коментар )

  1. Усе супер!!!! Єдине, що хотілося б додати, то виконанння довіреності на фірмовому бланку.

Leave a reply