Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника.

Додаткові підстави розірвання трудового договору  з  ініціативи  власника або уповноваженого ним органу.

Крім загальних підстав розірвання трудового договору законодавства про працю передбачає також додаткові підстави. Вони можуть бути застосовані лише до певних категорій працівників. До них у першу чергу відносяться керівники працівники, з якими трудовий договір може бути розірваний при одноразовому грубому порушенні трудових обов”язків (ч. 1 ст. 41 КЗпП).

До керівних працівників відносяться керівник підприємства, його заступники, головний бухгалтер підприємства, а також службові особи митних органів, державних податкових адміністрацій, яким присвоєні персональні звання, і службові особи контрольно-ревізійної служби та органів контролю за цінами, які обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами місцевого та регіонального самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими об”єднаннями громадян.

1 коментар ( 1 коментар )

  1. Неповно розкрито як саму підставу, передбачену ч. 1 ст. 41 КЗпП України. Окрім того, доцільно було б розглянути й інші підстави для додаткового розірвання трудового договору з ініціативи власника.

Leave a reply