Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Категорії : Адвокатський іспит

Відповіді на адвокатський іспит

Якщо Суд визнає, що було допущено порушення Конвенції, і якщо національне законодавство відповідної держави передбачає можливість лише частко­вої компенсації, Суд може надати потерпілій стороні справедливу сатисфакцію (ст. 50 Конвенції). Як правило, така сатисфакція означає відшкодування витрат, пов’язаних із ...

Читати далі

Відповідно до вимог п. 1 ст. 35 Конвенції, однією з умов прийнятності такої скарги є вичерпання всіх національних засобів захисту прав людини. Європейський суд займає досить гнучку позицію щодо правила про вичерпан­ня національних засобів захисту. Якщо реалізація ...

Читати далі

Суд може розглядати лише ті скарги, які стосуються прав, перерахованих у Конвенції та протоколах до неї. Він не є апеляційною інстанцією щодо національних судів і не може скасовувати або змінювати їхні рішення. Суд може приймати скарги лише проти ...

Читати далі

Юрисдикція Суду поширюється на всі питання, що стосуються тлумачення та застосування Конвенції і протоколів до неї і які передаються йому на розгляд. Будь-яка Висока Договірна Сторона може передати на розгляд Суду питання про будь-яке порушення положень Конвенції та ...

Читати далі

Право на освіту і право на вільні вибори гарантовані статтями 2, 3 відповідно Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, прийнятим у Парижі 20 березня 1952 р. Так, відповідно до ст. 2 Протоколу, нікому ...

Читати далі

Право на оскарження у кримінальних справах гарантовано у ст. 2 Протоколу 7 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, прийнято­го 22 листопада 1984 р. Це право полягає в тому, що кожен, кого суд визнав винним у ...

Читати далі

У статті 4 Протоколу № 7 до Конвенції про захист прав людини та основопо­ложних свобод, прийнятого 22 листопада 1984 p., закріплено право не бути при­тягненим до суду або покараним двічі. Згідно з її положеннями нікого не можна вдруге ...

Читати далі

Статтею 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, прийнятого у Парижі 20 березня 1952 p., було гарантовано захист права власності. Згідно з нею кожна фізична або юридична особа має право мирно во­лодіти своїм майном. ...

Читати далі

Принципи недискримінації є одним із основоположних у міжнародному праві прав людини. Так, одним із основних принципів Загальної декларації прав люди­ни, прийнятої 10 грудня 1948 p., є принцип рівноправ’я. Згідно зі ст. 2 цього міжнародного акта кожна людина повинна ...

Читати далі

Кожна людина має право на ефективний захист з боку державних органів. Призначення права на захист гарантується забезпеченням особистої безпеки, гідності та честі громадянина. Його здійснення спрямоване на скасування неправомірних обмежень особистої свободи. Право на захист поширюється на осіб, ...

Читати далі