Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Акт прийому-передачі права власності на нерухоме майно

АКТ
прийому – передачі права власності на нерухоме майно

м. Львів                                                               “___” ___________ 2010 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «YYY» (Продавець), в особі директора __________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Приватне підприємство «ХХХ» (Покупець), в особі директора__________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони,
склали цей Акт прийому-передачі права власності на нерухоме майно про те, що відповідно до договору купівлі-продажу від 30 березня 2010 року, Продавець передав, а Покупець прийняв наступне майно:

Назва майна                                                                               Кількість
Нежитлова будівля ремонтної                                           1 шт.
майстерні

Вартість майна, що продається складає 51 390 (п’ятдесят одну тисячу триста дев’яносто) гривень 03 коп.
Загальна площа будівлі становить 4 323,3 кв.м.
Будівля розташована на земельній ділянці площею 2,0790 га.
Майно знаходиться за адресою:__________________________________________________.
Будівля прихованих недоліків немає.

Продавець:                                                                               Покупець:

Leave a reply