Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

3.14. Клопотання про перегляд судового рішення (вироку, постанови, ухвали), що набрало законної сили, в порядку виключного провадження: неправильне застосування кримінального закону.

Клопотання про перегляд судового рішення (вироку, постанови, ухвали), що набрало законної сили, в порядку виключного провадження: неправильне застосування кримінального закону.

Верховний Суд України
Адвоката Харитоненко О. Г.
(свiдоцтво про право на зайняття
адвокатською дiяльнiстю №1 467 вiд 15.06.2000 р.),
Адвокатське об’єднання «Юрист»
(поштовий iндекс, адреса, телефон)
по справi № 2-36/02 за обвинуваченням
за ч. 1 ст. 121 КК України Здоренка Миколи Iвановича

КЛОПОТАННЯ
про перегляд судових рiшень в порядку виключного провадження

17 березня 2003 р. Дарницьким районним судом м. Києва було визнано винним гр. Здоренка М. I., 1983 р.н., у вчиненнi злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, та було призначено покарання у виглядi 5 рокiв позбавлення волi. 15 липня 2003 р. ухвалою Апеляцiйного суду м. Києва була частково задоволена наша апеля-цiйна скарга на зазначений вирок суду та пом’якшена мiра покарання до 3 рокiв позбавлення волi.
Вважаємо, що судовi рiшення, прийнятi судом першої та апеляцiйної iнстанцiй, є незаконними та необґрунтованими в зв’язку iз неправильним застосуванням кримiнального закону, що iстотно вплинуло на результати розглянутої кримiнальної справи.
Як було встановлено на досудовому слiдствi та пiд час судового розгляду кримiнальної справи, 11.11.2002 р. об 11-й годинi вечора мiй пiдзахисний гр. Здоренко М. I разом iз 10-рiчним знайомим хлопцем Мищенко Р. В. йшов додому по вул. Петровській в м. Києвi. Назустрiч їм рухались двоє пiдлiткiв, Лопушко С. В. (1986 р.н.) та Римський А. О. (1987 р.н.). Гр. Римський А. О. зупинив гр. Здоренка М. I. та почав вимагати в нього грошi, а гр. Лопушко С. В., знайшовши в кущах обрiзок залiзної труби, почав ним розмахувати, погрожуючи вдарити неповнолiтнього Мищенка Р. В. Гр. Здоренко М. I., здiйснюючи дiї, спрямованi на захист неповнолiтньої дитини, яка знаходилась пiд його наглядом, вiдштовхнув гр. Римського А. О. та, вихопивши з рук гр. Лопушка С. В. обрiзок залiзної труби, вдарив нею один раз гр. Лопушка С. В. по головi, чим завдав останньому тяжкi тiлеснi пошкодження, що виявились у струсi мозку.
Виходячи iз встановлених фактичних обставин справи, треба звернути увагу на такi обставини, якi свiдчать про вiдсутнiсть у гр. Здоренка М. I. умислу на заподiяння тяжких тiлесних пошкоджень та перебування його в станi необхiдної оборони.
Iнiцiаторами протиправних дiй виступили потерпiлi гр.гр. Римський А. О. та Лопушко С. В. Цей факт пiдтверджується свiдченнями всiх учасникiв подiй.
Гр. Здоренко М. I., вiдчуваючи вiдповiдальнiсть за життя та здоров’я неповнолiтнього Мищенка Р. В., в ситуацiї небезпеки, створенiй протиправними зухвалими дiями нападників, був змушений до здiйснення законного опору їх дiям.
Знаряддя злочину, а саме обрiзок залiзної труби, був знайдений та застосований самим гр. Лопушком С. В. Це пiдтверджується наявними в справi доказами: свi-дченнями Здоренка М. I., Мищенка Р. В., висновком дактилоскопiчної експертизи.
Опiр, який здiйснив гр. Здоренко М. I. протиправним дiям гр.гр. Римського А. 0. та Лопушка С. В., вiдповiдав характеру небезпеки, що загрожувала йому та дорученiй йому дитинi. Крiм того, треба спi вв iднести реальну розстановку сил при вказаних обставинах. Адже, незважаючи на те, що гр. Здоренко М. I. старший за потерпiлих на 3 роки, фiзично потерпiлi мають атлетичний тип будови тiла, в той час, як засуджений є фiзично слабкою людиною. Треба також враховувати, що нападаючих було двоє, а гр. Здоренко М. I., не маючи можливостi розраховувати на допомогу 10-рiчної дитини, залишився один.
Таким чином, вважаємо, що судовими iнстанцiями помилково були квалiфiкованi дiї гр. Здоренка М. I. за ч. 1 ст. 121 КК України, та безпiдставно не була застосована ст. 36 КК України. Тяжкi тiлеснi пошкодження, завданi гр. Здоренком М. I. гр. Лопушку С. В., були здiйсненi в станi необхiдної оборони без перевищення її меж. Тож за таких умов дiї гр. Здоренка М. I. не можуть бути визнанi злочинними.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 400-4, 400-7, 400-9, 400-10 КПК України,-

ПРОШУ:

1. Прийняти до перегляду в порядку виключного провадження вирок Дарницького районного суду м. Києва вiд 17.03.2003 р. та ухвалу Апеляцiйного суду м. Києва вiд 15.07.2003 р. щодо гр. Здоренка М. I.
2. Закрити кримiнальну справу за обвинуваченням гр. Здоренка М. I. за ч. 1 ст. 121 КК України на пiдставi п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК України.
Додатки:
Копiя вироку вiд 17.03.2003 р.
Копiя ухвали вiд 15.07.2003 р.
Копiя ордеру на ведення справи.
(дата) (пiдпис)

Leave a reply