Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

2.18. Відзив на апеляційну або касаційну скаргу.

Відзив на апеляційну або касаційну скаргу

Апеляційний адміністративний суд м. Києва
Чиженко Оксана Сергіївна
(поштовий індекс, адреса, телефон)
справа № 33-1310 – а/2008 р.

ВІДЗИВ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ
представника Кабінету Міністрів України Повстяної О. О.
на постанову Залізничного районного суду м. Києва
від 02 березня 2008 р.

Апеляційна скарга на постанову Залізничного районного суду м. Києва від 02.03. 2008 р., якою задоволено мій позов, є необґрунтованою і має бути залишена без задоволення з таких підстав.

При прийнятті рішення про моє звільнення Кабінетом Мiністрів України було порушено п. 10 Порядку розгляду питань, пов’язаних з призначенням на посади та звільнення з посад керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, урядових органів управління, керівників, торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об’єднань, а також голів місцевих державних адміністрацій, затвердженого Постановою КМУ від 13 грудня 2001 р. №1658, в якому зазначається, що “У разі внесення пропозицій про звільнення з посади у поданні на ім’я Прем’єр-Міністра обґрунтовуються причини неможливості перебування особи на займаній посаді. До подання подаються проект акта про звільнення, заява особи, яка звільняється за власним бажанням, або пояснення особи, яка звільняється за порушенням трудової дисципліни, медична довідка, висновок Головдержслужби щодо звільнення з посади працівників, які відповідають за роботу кадрової служби, а у разі потреби – матеріали службового розслідування, інші документи, що стосуються справи”.

Постановою Кабінету Міністрів Ук р а ї н и від 06.01.2008 р. № 83 мене звільнено з посади “…через несумлінне виконання своїх обов’язків — порушення присяги державного службовця” (п. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу), а саме при такому обґрунтуванні мого звільнення необхідно у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. №950 “Про затвердження порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців” проводити службове розслідування, оскільки нею визначено, що службове розслідування проводиться : “…у разі невиконання або неналежного виконання службових обов’язків, перевищення повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду громадянинові, державі, підприємству, установі, організації; у разі недодержання законодавства про державну службу, про боротьбу з корупцією, порушення етики поведінки…”

У п. 2 цієї ж постанови КМУ вказується перелік осіб, які можуть прийняти рішення щодо проведення службового розслідування. До складу цих осіб входить і керівник органу, в якому працює державний службовець. Саме таким керівником є Міністр транспорту України, який подав подання до Кабінету Міністрів про моє звільнення.

Крім цього, суд обґрунтовано зазначив у своїй постанові, що питання про моє звільнення з посади розглянуто Кабінетом Міністрів 06 січня 2008 р. з порушенням вимог п. 2 розділу 3 “Організація засідань Кабінету Міністрів України “Тимчасового регламенту КМУ”, затвердженого Постановою КМУ від 05 червня 2000 р. №915 (з наступними змінами), оскільки подання Міністра транспорту України від 25 грудня 2007 р. з додатками від 27 грудня 2007 р. надійшло до Управ-ління документального забезпечення секретаріату КМУ 08 січня 2007 р. та зареєстроване за №250/1/1-06, тобто, надійшло вже після підписання Постанови КМУ. А тому ця постанова є незаконною і суд правильно скасував її.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 191, 198, п. 1. ч. 1, ст. 200 КАСУ,

ПРОШУ:

1. Повідомити мене про дату, час і місце судового засідання для особистої участі в ньому.
2. Апеляційну скаргу представника Кабінету Міністрів Повстяної О. О. залишити без задоволення, а постанову суду без змін.

(дата)

(пiдпис)

Leave a reply