Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

2.17. Касаційна скарга на рішення адміністративного суду


Касаційна скарга на рішення адміністративного суду (ухвалу)

Вищий адміністративний суд України,
вул. Московська, 8, м. Київ, 01010.

Оскаржувач: (П.І.Б.) позивач),
_____________________________________.
(адреса, поштовий індекс, іншізасоби звязку)

Особа, яка бере участь у справі:
Відділ державної виконавчої служби
_____ районного управління юстиції м. Києва
(відповідач),
________________________________________.
(адреса, поштовий індекс, іншізасоби звязку)

КАСАЦІЙНА СКАРГА
на ухвалу _________ апеляційного адміністративного суду
від __.__.____ р. у адміністративний справі № ____ та ухвалу __________ окружного адміністративного суду від __.__.____ р. у адміністративній справі № ____

I. Предмет оскарження.
1. Ухвалою колегії суддів судової палати в адміністративних справах _________ апеляційного адміністративного суду від __.__.____ р. у адміністративній справі № ______ залишена без задоволення апеляційна скарга (П. ініціали), залишено без змін ухвалу __________ окружного адміністративний суду від __.__.____ р., якою відмовлено у відкритті провадження у адміністративній справі № ______ за позовною заявою до Відділу державної виконавчої служби _________ районного управління юстиції м. Києва “про спростування недостовірності інформації, що міститься в документі та відкликання документу, що містить недостовірну інформацію”.
2. (П. ініціали) вважає, що постановляючи зазначені ухвали суди першої та апеляційної інстанцій неправильно застосували норми процесуального та матеріального права, а отже ухвали є незаконними та необґрунтованими такими, що порушують право особи на судовий захист.

II. В чому полягає незаконність та необґрунтованість ухвал судів першої та апеляційної інстанцій.
3. Судовою владою першої та апеляційної інстанцій не враховано, що рішення Мінського (нині Оболонського) районного суду м. Києва винесено __.__.____ р., коли, відповідно до ст. 236 ЦПК України 1963 р., у справах по скаргам на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби було запроваджено адміністративний розгляд, отже законодавець у новому ЦПК України, який набрав чинності з __.__.____ р., у ст. 383 цього Кодексу, чітко визначив, що: “Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їх права та свободи”.
Зі змісту положень ст. 383 ЦПК України нового цивільно-процесуального закону вбачається, що новий розділ ЦПК України ”Судовий контроль за виконанням судових рішень“, на рішення що ухвалені до набрання чинності цим Кодексом (новим Цивільним процесуальним кодексом України) не поширюється на рішення, які ухвалені на основі ЦПК України від 1963 р., а отже враховуючи буквальний зміст ст. 383 ЦПК України однозначно розуміється, що порядок здійснення судового захисту у справах, до яких раніше було застосовано адміністративне провадження не змінено новим ЦПК України.
4. Підставою звернення (П. ініціали) до суду з проханням захистити його порушенні права, є недостовірна (суперечлива) інформація, яка була отримана на його запити до державної виконавчої служби на протязі майже чотирьох років.
У спірній адміністративній справі, найголовнішою обставиною, яку необхідно довести (П. ініціали) є наявність недостовірної інформації у одному або декількох листах державної виконавчої служби. Відповідно до вимог матеріального права: “Поширювачем інформації, яку подає посадова чи службова особа при виконанні своїх посадових (службових) обов’язків, вважається юридична особа, у якій вона працює” (ч. 4 ст. 277 ЦК України).
Статтею 181 КАС України, встановлені особливості провадження, на відміну від статті 383 ЦПК України, встановлено, що відповідачем у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби, є не посадова особа. а відповідний орган державної виконавчої служби.

III. В чому полягає незаконність та необґрунтованість ухвали суду апеляційної інстанції.
5. Постановляючи ухвалу від __.__.____ р. про залишено апеляційної скарги (П. ініціали). без задоволення і залишення ухвали суду першої інстанції без змін, суд апеляційної інстанції не звернув увагу на грубі порушення у застосуванні судом першої інстанції норм процесуального права, не спростував доводи позивача та його представника, які викладені у апеляційній скарзі, залишив без змін незаконну та необґрунтовану ухвалу суду першої інстанції, якою (П. ініціали). закрито доступ до правосуддя.

(П. ініціали). вважає, що суди першої та апеляційної інстанцій, в порушення принципу законності, не здійснили захисту його порушеного права та інтересів, грубо порушили його право на судовий захист.
Не має сумніву, що порушення права на судовий захист призводить до дискредитації судової влади в Україні, створює у людини, що потребує судового захисту страх і зневіру у можливість, захистити себе, свої права і законні інтереси в судах України.
Зважаючи, що зазначена справа має для (П. ініціали). важливе значення, відповідно до ч 3 ст. 213 КАС України, (П. ініціали). бажає брати участь у засіданні суду касаційної інстанції.

Враховуючи викладене, на основі ст., ст. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, ст. – ст. 210 – 234 КАС України, п. 18 ч. 1 ст. 4 Декрету КМ України «Про державне мито», п. 18 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

ПРОШУ Вищий адміністративний суд України:

– прийняти касаційну скаргу до судового розгляду;
– звільнити (П.І.Б.) від сплати судового збору;
– повідомити (П.І.Б.) про час і місце судового розгляду касаційної скарги;
– скасувати ухвалу ______________ апеляційного адміністративного суду від __.__.____ р. у адміністративній справі № __________ та ухвалу ______________ окружного адміністративний суду від __.__.____ р. у адміністративній справі № __________, направити справу до суду першої інстанції для подальшого розгляду по суті в іншому складі суду.

Додатки:
– копія Посвідчення серії А № __________ від __.__.____ р. (першому адресату);
– завірена копія ухвали ______________ апеляційного адміністративного суду від __.__.____ р. (першому адресату);
– завірена копія ухвали ______________ окружного адміністративний суду від __.__.____ р. (першому адресату);
– копія касаційної скарги особі, яка бере участь у справі.

Оскаржувач ________________

(Дата)

Leave a reply