Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

15.17. Право на оскарження в кримінальних справах. Відшкодування за судову помилку.

Право на оскарження у кримінальних справах гарантовано у ст. 2 Протоколу 7 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, прийнято­го 22 листопада 1984 р. Це право полягає в тому, що кожен, кого суд визнав винним у скоєнні кримінального правопорушення, має право на перегляд судом вищої інстанції факту визнання його винним або винесеного йому вирок). Здійснення цього права, включаючи підстави, на яких воно може бути здійснене, регулюється законом. Із цього права можуть робитися винятки для незначних правопорушень, як це передбачено законом, або в разі коли відповідну особу судив у першій інстанції найвищий суд, або коли її було визнано винною і засуд­жено після оскарження виправдального вироку.

Стаття 3 Протоколу № 7 до Конвенції про захист прав людини та основопо­ложних свобод, прийнятого 22 листопада 1984 р, гарантує відшкодування в разі незаконного засудження. Так, якщо остаточним рішенням особу було засуджено за скоєння кримінального правопорушення і якщо винесений їй вирок було потім скасовано або її було помилувано на підставі нового чи нововиявленого факту, який беззаперечно доводить наявність судової помилки, то ця особа, яка зазнала покарання в результаті такого засудження, одержує відшкодування згідно із законом або практикою відповідної держави, якщо тільки не буде доведено, що зазначений невідомий факт не було свого часу виявлено повністю або частково з вини цієї особи.

1 грудня 2005 р. був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду». Цим Законом було доповнено існуючі положення у цій сфері. До ст. 2 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незакон­ними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» було дода­но новий пункт:

«1) встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні суду (крім ухвали чи постанови суду про повернення справи на додаткове розслідуван­ня чи новий судовий розгляд) факту незаконного притягнення як обвинувачено­го, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в хол: розслідування чи судового розгляду кримінальної справи обшуку, виїмки, неза­конного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують чи порушують права та сво­боди громадян, незаконного проведення оперативно-розшукових заходів».

Цей пункт розширює коло осіб, які мають можливість отримати компенсацію. Проте закон, як і раніше, не надає право на компенсацію особам, які були неза­конно затримані (мається на увазі так звані «кримінально-процесуальне» та «адміністративне» затримання»).

Leave a reply