Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Інструкція з охорони праці № 12 (робота з ручним електрифікованим інструментом)

Приватне підприємство
“Інтертранс”

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 12
ПРИ РОБОТІ З РУЧНИМ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИМ ІНСТРУМЕНТОМ

м.Київ


Приватне підприємство “Інтертранс”

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора ПП “Інтертранс”
№ 8/1від “05” січня 2010р.

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 12
ПРИ РОБОТІ З РУЧНИМ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИМ ІНСТРУМЕНТОМ

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
1.1. До самостійної роботи з електрифікованим інструментом допускаються особи, не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження і спеціальне навчання, мають відповідне посвідчення (1-ша кваліфікаційна група), а також вступний та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. У відповідності до вимог Закону України “Про охорону праці”, діючих норм та “Правил безпеки технічної експлуатації обладнання”, працівник повинен знати та виконувати вимоги нормативно- правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами та іншими засобами виробництва, користуватись засобами колективного та індивідуального захисту.
1.2. Працівник зобов’язаний:
– знати і виконувати вимоги нормативно – правових актів з охорони праці;
– дотримуватися заходів з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором);
– проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
– співпрацювати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці;
– виконувати вимоги цієї інструкції.
Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для життя людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища.
1.3. При виконанні робіт з електроінструментом на працюючого можливий вплив таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:
– пошкодження очей відлітаючою стружкою, осколками різального інструменту;
– ураження електричним струмом у разі відсутності заземлення, несправності проводки:
– поранення внаслідок неправильного кріплення різального інструмента.
1.4. Працівник повинен додержуватись вимог правил внутрішнього трудового розпорядку:
– дотримуватись технологічної дисципліни;
– дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів, спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, зберігати їх у спеціально відведених місцях;
– не допускається розпиття спиртних напоїв, робота в стані алкогольного сп’яніння, паління на робочому місці (палити дозволяється тільки в спеціально відведених і обладнаних місцях);
– підтримувати чистоту на своєму робочому місці.
1.5. Робітники повинні бути забезпечені і користуватися належним спецодягом, спецвзуттям та ін. засобами індивідуального захисту у відповідності з типовими
галузевими нормами.
1.6. Дозволяється застосовувати лише справні електроінструменти, повністю укомплектовані всіма деталями, передбаченими інструкцією.
1.7. Інструменти і пристосування слід використовувати лише за їх призначенням.
1.8.Працівник повинен вміти правильно користуватися первинними засобами пожежогасіння.
1.9. У випадку травмування на виробництві звернутися до медпункту і повідомити адміністрацію підприємства про те. що трапилося. Вміти надавати першу (долікарську)
медичну допомогу при кровотечах, переломах, опіках, ураженні електричним струмом, раптовому захворюванні або отруєнні.
1.10. Додержуватись вимог особистої гігієни:
– верхній одяг, головний убір, вуличне взуття, особисті речі залишати в гардеробній;
– роботу виконувати в чистому спецодязі;
– приймати їжу в спеціально відведеному місці.
1.11. Робітник, навчений і атестований відповідно до вимог «Правил охорони праці», несе особисту відповідальність за порушення вимог, викладених в цій інструкції, у відповідності з діючим законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.
2.1. Оадягнути спецодяг, застебнути його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір, підготувати засоби індивідуального захисту.
2.2. Упевнитись, що робоче місце не захаращено сторонніми предметами, має достатнє освітлення і на підлозі немає слизьких ділянок.
2.3. Перед початком роботи слід візуально перевірити справність електроінструменту і всіх його деталей:
– наявність гвинтів, що кріплять вузли і деталі електроінструмента;
– справність редуктора, шляхом провертання рукою шпинделя електроінструмента (при відключеному електродвигуні);
– стан проводів електроінструмента, цілісність ізоляції;
– справність заземлення (занулення);
– правильність і надійність кріплення робочої частини;
– відповідність напруги електромережі, до якої приєднують робочий інструмент, паспортній напрузі електродвигуна;
– наявність всіх огороджуючих деталей і пристроїв.
2.4. Для приєднання інструменту до мережі застосовують шланговий кабель, який має чотири жили для двигуна трифазного струму і три жили для двигуна однофазного
струму. Відповідно четверту чи третю жилу використовувати для заземлення корпусу.
2.5. Ручки електроінструментів і ввід від живильних дротів повинні бути надійно ізольовані.
2.6. Забороняється користуватися штепсельними з’єднаннями, в яких погнуті, а тим більше – оголені контакти, розбитий корпус. Не можна допускати потрапляння вологи у штепсельне з’єднання.
2.7. Електроінструменти повинні мати затискач для приєднання заземлюючого провідника перерізом не менше 2-2,5 мм, який повинен бути ізольованим.
2.8. При підключенні електрифікованого інструменту до напруги 127-220 В необхідно перевірити справність заземлюючої жили шлангового дроту і додаткового заземлюючого провідника, приєднаного до затискача, що перебуває в найвищий частині корпусу. Забороняється використовувати як заземлюючі провідники для електроінструменту металеві оболонки дротів і кабелю.
2.9. Робочий змінний інструмент повинен бути правильно підібраний і заточений у відповідності з характером роботи і видом оброблюваного матеріалу. Ріжучі деталі електроінструментів, свердла, абразивні диски і т.п. повинні точно відповідати електроінструменту даного типу і надійно закріплюватися в затискних пристосуваннях.
2.10. Довжина струмопровідного кабелю повинна бути такою, щоб не відбувалось його натягування і ослаблення контактів у штепсельному з’єднанні, оскільки це може
викликати коротке замикання на корпусі електроінструменту.
2.11. При роботі з електроінструментом необхідно використовувати передбачені нормами засоби індивідуального захисту (діелектричні рукавиці і калоші, гумові килимки), а при небезпеці запорошення чи пошкодження очей одягати запобіжні окуляри.
2.12. При виявленні несправностей інструменту або небезпеки на робочому місці негайно повідомте керівника робіт і без його дозволу до роботи не приступати.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.
3.1. Виконувати тільки доручену Вам роботу.
3.2. Приєднувати інструмент до мережі треба лише через спеціальні штепсельні розетки, які забезпечують вмикання заземлення. Забороняється приєднувати електроінструменти до мережі шляхом навішування зачищених кінців дротів чи
скручування їх.
3.3. Забороняється працювати без заземлення, а в мережі, заземленій нейтрально, без занулення металевого корпусу електроінструменту, якщо робоча напруга перевищує 42В.
3.4. Якщо електромережа, до якої приєднують електроінструмент, виконана по чотирьохдротовій системі із заземленим нейтральним дротом (нулем) замість
заземлення електроінструменту, слід застосовувати його занулення, тобто приєднувати корпус до нульового дроту мережі.
3.5. Забороняється з’єднувати струмопровідний нульовий дріт однофазного електроінструменту із заземлюючим провідником інструменту і під’єднувати їх під один загальний затискувач шини заземлення чи будь – якої заземлюючої конструкції.
3.6. У приміщеннях з підвищеною небезпекою ураження людей електрострумом дозволяється працювати з електроінструментом, розрахованим на напругу не вище 42В.
3.7 При ввімкнутому в мережу електроінструменті забороняється:
– вимірювати оброблювані деталі;
– передавати деталі через голову працюючого;
– прибирати стружку, ошурки і змащувати інструмент;
– регулювати установку і міняти робочий орган;
– братися за обертовий патрон для його зупинки;
– вставляти чи виймати з патрона робочий орган до повного припинення його обертання.
3.8. Забороняється:
– працювати електроінструментом під час дощу і снігу, якщо робоче місце не захищене навісом;
– працювати електроінструментом на висоті не більше 1,3 м з підмостків чи риштувань, які не мають огорож;
– працювати електроінструментом з приставних драбин і стрем’янок;
– залишати електроінструмент на риштуваннях, козлах чи підвішувати на драбинах, щоб уникнути випадкового падіння.
3.9. При перервах в подачі електроенергії і при тимчасовій перерві в роботі з якихось причин, слід негайно вимкнути електроінструмент з мережі.
3.10. Забороняється залишати електроінструмент без нагляду, переходити з одного робочого місця на інше з невимкненим електродвигуном чи інструментом.
3.11. Оброблюваний матеріал слід зручно розташовувати на робочому місці, а дрібні деталі при їх обробці надійно закріплювати в затискних пристроях.
3.12. При роботі з електроточилом необхідно дотримуватись таких правил:
– ретельно перевіряти абразивний круг, переконатись у відсутності тріщин;
– забороняється працювати абразивним кругом, який втратив правильну форму;
– не можна насаджувати круг на шпиндель з допомогою ударних інструментів;
– гайки, які затискують круг, дозволяється затягувати лише ключем;
– забороняється працювати електроточилом, якщо абразивний круг не огороджений кожухом;
– користуватися захисними окулярами при роботі з електроінструментом:
3.13. Забороняється працювати електроінструментами, в яких пильний диск не захищений кожухом.
3.14. При роботі деревообробними електроінструментами необхідно попереджати потрапляння під ріжучі частини цвяхів, болтів та інших металевих предметів.
3.15. Щоб запобігти перевантаження інструменту, необхідно періодично перевіряти температуру на поверхні корпусу інструмента, вона не повинна перевищувати 65 град С.
3.16. Під час роботи переносним електроінструментом стежити за кабелем живлення (не допускати його скручування, завалу та інших механічних впливів).
3.17. Не виконувати часткового розбирання і регулювання різального інструменту, не вимкнувши електроінструмент з мережі живлення. Не переходити з однієї ділянки роботи на іншу з невимкненим електроінструментом.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.
4.1. Прибрати всі матеріали,інструменти та пристосування у відведене для зберігання місце, інструмент протерти привести в порядок і також здати на зберігання.
4.2. Привести в порядок своє робоче місце, прибрати сміття і відходи.
4.3. Індивідуальні засоби захисту покласти на місце постійного зберігання, спецодяг в спеціально відведений шкаф.
4.4. Руки і лице старанно вимити теплою водою з милом, якщо є можливість прийняти душ. Забороняється мити руки бензином, толуолом, чотирихлористим вуглецем та іншими токсичними розчинниками.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.
5.1. При уражені електричним струмом насамперед необхідно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості вимкнути – відтягнути його від струмопровідних частин за одяг чи застосувати підручний ізоляційний матеріал.
5.2. При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці вказують на різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати негайно.
5.3. Необхідно вміти надати першу допомогу при опіках. Не слід стягати з попеченого місця одяг і прилиплу до рани білизну. При опіку очей електричною дутою треба робити холодні примочки розчином борної кислоти.
5.4. Помітивши загоряння, слід негайно повідомити старшому по зміні (начальнику зміни, черговому інспектору, диспетчеру) і приступити до гасіння наявними засобами. Старший по зміні визначає район пожежі, можливі шляхи її поширення і необхідність вимкнення електрообладнання, що перебуває в зоні пожежі. Він зобов’язаний створити безпечні умови гасіння. Для цього вимикається комунікаційна апаратура, знижується напруга, зливається мастило з маслонаповнювального обладнання, витісняється водень з систем водневого охолодження. Обладнання вимикається без розпоряджень, але з наступним повідомленням чергового інженера або диспетчера.
Для гасіння пожежі в електроустановках в першу чергу необхідно застосувати вуглекислотні і порошкові вогнегасники. Не слід забувати і такі найпростіші методи пожежегасіння, як сухий пісок і азбестова чи грубошерста тканина, які накинуті на вогнище, допоможуть швидко загасити полум’я.
Відразу ж після займання необхідно викликати пожежну та швидку допомоги за номерами 101 та 103 і повідомити керівника.

Розробив:
Начальник технічного відділу _________________/__________/
Узгоджено:
Старший інженер з ОП та БР __________________ /__________/
Юрисконсульт __________________ /__________/
________________ _________________________________

Leave a reply