Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Доручення на представницво в суді (всі інстанції)

Доручення на представницво в суді

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ХХХ»

46006, м. Тернопіль, вул. Харківська, 2;
Тел.:
Код ЄДРПОУ 00000000

ДОВІРЕНІСТЬ

Ця довіреність видана дев’ятнадцятого вересня дві тисячі одинадцятого року в м. Тернополі.

Приватне підприємство “ХХХ” в особі директора Перцова М.І., що діє на підставі Статуту, (надалі – Довіритель) цією довіреністю уповноважує:
Малюгу Ярославу Павлівну, паспорт серія КА № 000000, виданий Личаківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 02 грудня 2008 року, проживає: м. Тернопіль, вул. Буська, буд. 1, кв. 1,

(надалі – представник), яка вправі діяти самостійно,

представляти інтереси Довірителя в судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних судах (місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих, Верховному суді України) та органах державної виконавчої служби щодо врегулювання спорів, пов‘язаних із здійсненням Довірителем господарської діяльності.

Представнику передаються усі права, що надаються законом позивачу, відповідачу та третій особі, зокрема, але не обмежуючись, правами: подачі позовних заяв, передачі справи в третейський суд, повної або часткової відмови від позовних вимог, зміни розміру позовних вимог, зміни підстави та предмету позову, визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду, подачі виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей тощо.

Цією довіреністю представник також уповноважується від імені Довірителя надавати і отримувати документи, давати пояснення, вносити заяви і клопотання, підписувати документи і здійснювати будь-які інші дії, необхідні для реалізації повноважень, наданих цією довіреністю.

Довіреність видана строком на один рік та дійсна до 19.09.2012 року без права передоручення.

Директор ПП «ХХХ»                              _________________                                Перцов М.І.

Leave a reply