Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

2.19. Заява про перегляд рішення адміністративного суду за нововиявленими обставинами.

Заява про перегляд рішення адміністративного суду за нововиявленими обставинами.
Подання заяви про перегляд рішення адміністративного суду за нововиявленими обставинами, регламентовано Главою 4 Кодексу адміністративного судочинства України, яка називається “ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ”

Ст. 245 Кодексу вказує на підстави для провадження за нововиявленими обставинами

1. Постанова або ухвала суду, що набрала законної сили, може бути переглянута у зв’язку з нововиявленими обставинами.
2. Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є:
1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
2) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості
документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;
3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;
4) скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути;
5) встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення
суду ще не виконано.
3. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час розгляду справи, не допускається, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність фізичної особи.

Стаття 247. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
1. Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами може бути подано протягом одного місяця після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про
ці обставини.

Стаття 248. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається в письмовій формі.
2. У заяві про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами зазначаються:
1) найменування адміністративного суду, до якого подається заява про перегляд;
2) ім’я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
3) судове рішення, про перегляд якого за нововиявленими обставинами подається заява;
4) обставини, що могли вплинути на судове рішення, але не були відомі та не могли бути відомі суду та особі, яка звертається із заявою, під час вирішення справи;
5) обґрунтування з посиланням на докази, що підтверджують наявність нововиявлених обставин, та зміст вимог особи, яка подає заяву, до суду;
6) перелік документів та інших матеріалів, які додаються.
3. Заява підписується особою, яка її подає, або її представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.
4. До заяви додаються копії заяви відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі, та документ про сплату судового збору.
5. Особа, яка подає заяву, може додати до неї документи або їхні копії, що мають значення для правильного вирішення судової справи і не були відомі на час ухвалення судового рішення у
справі.

Зразок заяви про перегляд рішення адміністративного суду за нововиявленими обставинами.

Залізничний районний суд м. Києва
Представник Кабінету Міністрів України
Повстяна Олена Олексіївна
(поштовий індекс, адреса, телефон)

ЗАЯВА
про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Залізничного
районного суду м. Києва
від 02 березня 2008 р.

Постановою Залізничного районного суду м. Києва від 02.03.2008 р. задоволено позов Чиженко Оксани Сергіївни про скасування постанови Кабінету Міністрів України від 06.01.2008 р. № 83 про звільнення її з посади голови Державного департаменту залізничних перевезень та поновлення на роботі.

Суд не погодився з доводами представника відповідача про те, що Чиженко О. С. зловживала своїм службовим становищем і порушила присягу державного службовця, а надані докази визнав недостатніми.

Вже після розгляду справи і виконання рішення суду відповідачеві стала відома обставина, яка мала б істотне для суду значення при вирішенні питання про обґрунтованість доводів Чиженко О. С.

Так 29.11.2007 р. зі ст. Фастів мав бути відправлений вантаж до ст. Одеса у чотирьох закритих вантажних вагонах. Вантаж мав стратегічне призначення і відправлявся на замовлення Міністерства оборони України.

Зазначені чотири вагони були відправлені у складі вантажного потягу, в них було завантажено сировину стратегічного призначення, але не для Міністерства оборони України, а для приватного підприємця Шишков О. О. Зазначені обставини з’ясувалися вже після розгляду справи і поновлення на роботі Чиженко О.С., коли Шишков О. О. намагався 24.03.2008 р. отримати відправлений зі ст. Фастів 29.11.2007 р. вантаж.

Він не зміг його отримати лише тому, що на той час Міністерство оборони України вже розшукувало належний йому вантаж.

При з’ясуванні обставин відправки вантажу 29.11.2007 р. зі ст. Фастів з’ясувалося, що заміна відправника і одержувача вантажу сталося за вказівкою голови Державного департаменту залізничних перевезень Чиженко О. С. Викладене підтверджується копіями перевізних документів, поясненнями Шишкова О. О та службових осіб ст. Фастів і ст. Одеса.

Відповідач вважає, що викладені обставини мають істотне значення для правильного розгляду справи, а тому, керуючись п. 1 ч. 2 ст. 245, ст.ст. 246-249 КАСУ,

ПРОШУ:

Скасувати постанову Залізничного районного суду м. Києва від 02.03.2008 р. про задоволення позову Чиженко О.С. і прийняти нову постанову, якою в задоволені позову відмовити.

Додатки:

1. Копія заяви.
2. Копії перевізних документів.
3. Довідка Міністерства оборони України.
4. Копії пояснень Шишкова О.О. та службових осіб ст. Фастів і ст. Одеса.
5. Квитанція про сплату судового збору.
6. Копія довіреності Повстяної О.О.

Представник КМ України

(дата)

(пiдпис)

Leave a reply