Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

2.11. Апеляційна скарга на рішення господарського суду.

Апеляційна скарга на рішення господарського суду

Львівський апеляційний господарський суд
79010 м. Львів, вул. Личаківська, 81
через Господарський суд Львівської області
адреса

Позивач:
Центральна філія АТ «Українська пожежно-страхова компанія»
вул. Фрунзе, 40, Київ 04080
ЄДРПОУ 20602681

Відповідач:
ПАТ «Страхова компанія «АКРТ»
м. Львів вул. Князя Романа, 24/1
ЄДРПОУ 20113829

Апеляційна скарга
на рішення Господарського суду Львівської області
(від 19.04.2010р. по справі 5/146-40)

31.05.2010р. на адресу Відповідача надійшло рішення у вищевказаній справі, про стягнення з ВАТ «Страхова компанія «Універсальна» на користь акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» в особі Центральної філії 25500грн. та 470грн. 67коп. судових витрат. У судовому засіданні 19.04.2010р. представник Відповідача присутній не був, а тому відповідно до ч. 2 ст. 93 ГПК України вважаю, що відновлення судом пропущеного строку на подання апеляційної скарги – можливе.
При прийнятті господарським судом першої інстанції оскаржуваного рішення, мало місце порушення судом норм процесуального права, яке порушило процесуальні права Відповідача і стало підставою, для прийняття незаконного рішення.
Відповідно до ст. 56 ГПК України, позивач, прокурор чи його заступник зобов’язані при поданні позову надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів, якщо цих документів у сторін немає.
Такий самий обов’язок покладається на позивача у разі залучення господарським судом до участі у справі іншого відповідача, заміни господарським судом неналежного відповідача.
16.03.2010р. ухвалою суду, залучено ВАТ «Страхова компанія «Універсальна» як Відповідача у вищевказаній справі. Вказаною ухвалою зобов’язано ВАТ «СК «Універсальна» надати суду відзив.
У порушення ч. 2 ст. 56 ГПК України, Позивачем не надіслано Відповідачеві копію позовної заяви з додатками. Тому, відзив на позовну заяву подати було неможливо.
Суд першої інстанції не надав даному факту належної оцінки, чим порушив п. «б» ст. 63 ГПК України.
Таким чином Позивач позбавив процесуальних прав Відповідача, чим порушив ч. 3 ст. 22 ГПК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 22 ГПК України сторони зобов’язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи.
Відповідно до ч.4. ст. 24 ГПК України, про залучення іншого відповідача чи заміну неналежного відповідача виноситься ухвала, і розгляд справи починається заново.
Відповідно до ст. 77 ГПК України, Господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є нез’явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу.
Однак, у першому засіданні після залучення Відповідача без підтвердження отримання ним копії позовної заяви та додатків суд прийняв рішення у справі.
Враховуючи той факт, що представник відповідача не приймав участь у розгляді справи судом, а також те, що Відповідачу не було надіслано копію позовної заяви у справі та копії доданих до неї документів, слід прийти до висновку, що судом порушено принцип рівності перед законом і судом.
Відповідно до ст. 104 ГПК України, підставою для скасування рішення є, зокрема, якщо справу розглянуто господарським судом за відсутністю будь-якої із сторін, не повідомленої належним чином про місце засідання суду.
Враховуючи факт неповідомлення належним чином Відповідача про засідання, яке мало місце 19.04.2010р., вважаю, що рішення суду першої інстанції має бути скасовано.
Крім того, вважаю, що судом неповно з’ясовано обставини, що мають значення для справи, зокрема, не враховано факт наявності франшизи в розмірі 510 грн. в страховому полісі.
Крім того, Відповідач, у зв’язку з відсутністю позовної заяви не міг заявити про можливий пропуск Позивачем строку позовної давності на звернення до суду про відшкодування шкоди, яка становить 3 роки.
Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 93-95 Господарського процесуального Кодексу України, –

ПРОШУ СУД:

1. Відновити пропущений строк на подання апеляційної скарги;
2. Скасувати рішення Господарського суду Львівської області від 19.04.2010р. по справі 5/146-40 та постановити нове рішення, яким в позові відмовити повністю;

Додатки:
– копії квитанцій про сплату держмита та витрат на ІТЗ;
– копія довіреності;
– докази про надіслання скарги позивачеві.

Представник
ПАТ «СК «АКРТ» ___________
03.06.10

Залишити коментар